Jak se liší odhlučnění střechy PUR pěnou a minerální vatou?

Jak se liší odhlučnění střechy PUR pěnou a minerální vatou? (Zdroj: Asociace výrobců minerální izolace)

Izolační materiály mají rozdílné vlastnosti. Nezávislý laboratorní test ukázal, že rozdíly mezi dvěma nejvíce používanými izolanty, minerální vatou a PUR pěnou, mohou být výrazné. Při výběru zateplení domu by lidé měli srovnávat tepelněizolační vlastnosti, ale také neopomíjet zvukovou neprůzvučnost, tedy schopnost izolantu tlumit hluk z ulice.

Vlastnosti minerální izolace jsou z praxe známé a snadno ověřitelné. Podrobné informace přikládají výrobci přímo do balení izolantu. V případě polyuretanových (PUR) pěn, které se vyrábějí přímo na stavbě ze směsi chemických látek, tomu ale tak vždy být nemusí. Jak tedy objektivní srovnání obou izolantů vypadá?

Vlastnosti střech izolovaných PUR pěnou nebo minerální vatou odborně a nezávisle změřila laboratoř Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB). „Zaměřili jsme se i na často opomíjenou vlastnost: schopnost izolantu přispívat ke snižování přenosu hluku, například z ulice nebo vedlejší místnosti,“ říká architektka Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI).

aplikace PUR pěny - měření akusitky izolantů
Měření akustiky izolantů při použití PUR pěny (Zdroj: Asociace výrobců minerální izolace)

V akustické laboratoři UCEEB byla změřena schopnost materiálů snižovat přenos hluku a nepropouštět teplo. Aby bylo možné obě izolace férově porovnat, byl zhotovený model šikmé střechy zateplen stříkanou PUR pěnou v celkové tloušťce 260 mm a minerální vatou v téže tloušťce. Ostatní použité materiály byly identické.

Subjektivní vnímání hluku

Je obtížné ohodnotit výsledky měření na základě číselného vyjádření v dB.

Poslechněte si, jak byste vnímali hluk městské dopravy a sirénu sanitky v interiéru zatepleném minerální izolací anebo stříkanou polyuretanovou pěnou (PUR).

Subjektivní vnímání hluku
Subjektivní vnímání hluku (Zdroj: Asociace výrobců minerální izolace)

https://www.avmi.cz/akustika-strikanych-pur-pen-strech

Střecha s vatou má zvukově izolační vlastnosti o 14 dB lepší

Jak měření zvukové izolace dopadlo? Zjednodušeně řečeno vata splní požadavky normy i v hlučnějším prostředí, a to až o 14 dB hlučnějším, než kolik by zvládla utlumit PUR pěna. Minerální vata ve skladbě střechy účinně pohlcuje zvuk a zvyšuje vzduchovou neprůzvučnost celé skladby.

„Taková střecha je vhodná zejména všude tam, kde se předpokládá vyšší hluková zátěž, například v městské zástavbě. Izolant s horšími akustickými vlastnostmi může postačit v tišším prostředí anebo pro izolaci skladů či garáže,“ shrnuje výsledky měření Jiří Nováček z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB).

model strechy test PUR a vata akustika
Model střechy a test PUR pěnou a minerální vatou akusticky (Zdroj: Asociace výrobců minerální izolace)

Jak se měří zvukově izolační vlastnosti? Odborně se této vlastnosti říká vážená vzduchová neprůzvučnost, označuje se zkratkou Rw a hodnota se udává v decibelech. Čím je hodnota Rw vyšší, tím lepší akustické vlastnosti materiál a skladba má. V praxi to znamená, že dokáže lépe bránit přenosu hluku z ulice či od sousedů.

Výsledky měření podrobně komentuje Jiří Nováček z UCEEB:

„Střecha se stříkanou PUR pěnou má váženou neprůzvučnost 39 dB, zatímco střecha s minerální vatou 53 dB. Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov, které uvádí ČSN 73 0532, závisí na ekvivalentních hladinách akustického tlaku A před obvodovým pláštěm v denní a v noční době. Zatímco střecha s PUR pěnou (bez střešních oken) splňuje požadavky, pokud hladina akustického tlaku A venku nepřesahuje asi 59 dB v noční době, střechu s minerální vatou (bez střešních oken) lze obecně použít i v prostředí až o 14 dB hlučnějším. Pro střechu se střešními okny lze očekávat rozdíl přibližně od 2 dB do 7 dB, v závislosti na akustických vlastnostech a velikosti oken.“

vyriznuta PUR pena z modelu strechy (3)
Vyříznutá PUR pěna z modelu střechy (Zdroj: Asociace výrobců minerální izolace)

Minerální vata izoluje o něco lépe než PUR pěna

A jak dopadlo tepelněizolační srovnání? Při porovnávání tepelněizolačních vlastností se zjistilo, že použitá PUR pěna byla jen o něco málo horší než běžná minerální vata. Měřil se součinitel tepelné vodivosti označený řeckým písmenem lambda (λ). Lambda nám říká, jak dobře izolace izoluje. Čím je hodnota nižší, tím izoluje lépe.

„U PUR pěny jsme naměřili počáteční hodnotu lambda 0,039 W/(m·K). Minerální izolace do šikmých střech mají obvykle hodnotu v rozmezí λD= 0,031–0,038 W/m·K v závislosti na typu izolace. Hodnoty měřené PUR pěny se tedy blíží minerální izolaci,“ říká Kamil Staněk z laboratoře stavební tepelné techniky Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB).

Nezapomeňte na další srovnání, zejména hořlavosti a možnost aplikace svépomocí.

typy_izolace_vata_eps_polystyren_PUR_pena_srovnani
Typy izolace: vata, eps, polystyren, PUR pěna (Zdroj: Asociace výrobců minerální izolace)

Tepelněizolační vlastnosti jsou nejdůležitější

V případě minerální vaty je ověření jednoduché, hodnotu lambda λ najdete na každém balení, materiál se pravidelně testuje při výrobě. V případě dodavatelů PUR pěn by hodnota měla být součástí technické dokumentace,“ říká Marcela Kubů.

řez PUR pěnou
Řez PUR pěnou (Zdroj: Asociace výrobců minerální izolace)

Porovnejte hořlavost materiálů

Ta je definovaná třídou reakce na oheň. Minerální vata patří do třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tedy mezi nehořlavé materiály. PUR pěny patří nejčastěji do třídy D nebo E, tedy mezi hořlavé výrobky, které přispívají k vývoji požáru a navíc při něm uvolňují velké množství vysoce toxického kyanovodíku.

Je možné materiály aplikovat svépomocí?

Minerální vatu lze aplikovat svépomocí za pomoci snadno dostupných pomůcek a návodů. PUR pěny musí aplikovat vyškolený pracovník v ochranném protichemickém obleku a se speciálním zařízením. Aplikaci PUR pěn svépomocí rozhodně nelze doporučit.

aplikace minerální vaty - měření akusitky izolantů (1)
Aplikace minerální vaty - měření akustiky izolantů (Zdroj: Asociace výrobců minerální izolace)

Oba materiály se také jinak v konstrukci chovají

Minerální vlnu lze kdykoliv z konstrukce vyjmout, protože prostor vyplňuje bez chemického kotvení. PUR pěny po aplikaci expandují a přilepí se na okolní matriál, například krokve, podobně jako lepidlo. Odstranit lze PUR pěnu ze střechy pouze jejím vyřezáním.

Pečlivě srovnejte ceny včetně všech přidružených nákladů

Při nákupu trvejte na tom, aby dodavatel v kalkulaci uvedl celkovou cenu včetně všech nákladů na realizaci, dopravu a přípravné práce. „Někteří nepoctiví dodavatelé totiž uvádějí jen cenu za materiál a aplikaci. Zákazníci se pak diví, když ve vyúčtování cena vzroste i o desítky tisíc za dopravu, přípravu pracoviště, nutné dokončovací práce a podobně,“ uzavírá architektka Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI).

Co uvidíte tento týden?

  1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
  2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
  3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
  4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
  5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
  6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu