Připojení vody na vodovodní řad

Připojení vody na vodovodní řad (Zdroj: Depositphotos)

Připojení na tekoucí pitnou vodu je pro nás standardem a je nemyslitelné v dnešní době přemýšlet o domě bez napojení na veřejný zdroj vody. Dříve či později bude každý majitel domu řešit připojení své novostavby na vodovodní řad.

Zařizujeme vodovodní přípojku krok za krokem

Z hlediska právních předpisů je celá problematika vodovodních a kanalizačních přípojek upravena zákonem o vodovodech a kanalizacích. Zákon říká, že přípojka není vodní dílo a díky tomu bude její vyřízení o něco snazší. Obraťte se na správce sítě a sdělte mu svůj záměr připojit se na vodovod. Zároveň si od něj vyžádejte podklady k jednotlivým sítím. Žádost můžete podat i elektronicky. Získané dokumenty využije váš projektant. Obraťte se na projektanta. Nejde o vodní dílo, takže vodovodní přípojku může řešit klasický projektant rodinných domů. Nicméně projektová dokumentace vodovodní přípojky vyžaduje spoustu specifických požadavků, takže pozemní projektanti si často vyžádají názor vodohospodáře. Ideálně si tedy najděte člověka se zkušenostmi.

Jakmile projektant dokončí projektovou dokumentaci, tak vás čeká jednání s úřady. Jako první se žádá u správce vodovodní sítě a s jeho vyjádřením můžete teprve na stavební úřad. Pokud je vaše přípojka kratší než 50 m, stačí územní souhlas. Až budete mít k dispozici povolení od stavebního úřadu, tak  podejte žádost o zřízení přípojky v jakémkoliv zákaznickém centru vašeho správce vodovodní sítě. Krom povolení od stavebního úřadu vezměte i výpis z katastru a povolení správce. Teprve v této chvíli můžete kopnout do země. Výkopové práce lze provádět svépomocí nebo si najmout firmu. Svépomocí samozřejmě ušetříte nemalé peníze, ale nadřete se.

Rozvody
Závěrečné připojení musí být provedeno osobou pověřenou zřizovatelem (Zdroj: Prima DOMA)

Připojujeme se ke zdroji vody

Výkopové práce i osazení šachty si můžete udělat sami. Závěrečné připojení však musí být provedeno osobou pověřenou zřizovatelem. Jakmile jsou stavební práce dokončeny, je povinností majitele vrátit chodníky a silnice do původního stavu! Po podepsání obchodní smlouvy může být voda vpuštěna do domu. Účtování vodného započne dnem připojení k řadu, datum kolaudace domu nehraje žádnou roli. Veškeré práce související s realizací přípojky hradí majitel nemovitosti. Podepsaná smlouva zavazuje obě strany k plnění podmínek uvedených ve smlouvě.

Instalatér
Svépomocí samozřejmě ušetříte nemalé peníze, ale nadřete se (Zdroj: Prima DOMA)

Zásobování z vlastních zdrojů

Pokud uvažujete nad vlastní studnou, tak se připravte na spoustu zařizování. Čeká vás kolečko po úřadech a bez potřebných povolení hrozí tučná pokuta. Na druhou stranu voda z vlastních zdrojů je nepopiratelně levnější a často mívá lepší složení než veřejná. Dvojí rozvody vody však zdraží celý projekt a musíte si dávat pozor na kontaminaci veřejného zdroje. Stavba studny je také poměrně diskutabilní z důvodu sucha, kdy se vyplatí mít alespoň zálohu v podobě veřejného vodovodního řadu.

Jak dlouho trvá vyřizování

Ve standardních situacích trvá vypracování projektové dokumentace týden až dva, v závislosti na projektantovi. Vše se většinou zpomalí ve stavebním řízení, které může trvat až 90 dní. Takže se obrňte trpělivostí a projekt přípojky řešte s dostatečným předstihem, jinak hrozí prodleva dalších prací.

Přípojka
Studniční voda se nesmí dostat do veřejné sítě (Zdroj: Prima DOMA)

Obecná pravidla pro vodovodní přípojky

Každý provozovatel přípojky musí bezpodmínečně zajistit, aby veřejný zdroj vody nekontaminoval. Jde zejména o případy, kdy je do domu zároveň zavedena i voda ze studny. Studniční voda se nesmí dostat do veřejné sítě. Všechny nemovitosti se připojují kolmo na veřejnou síť bez odboček nebo zatáček. Tím je zachován plynulý tok.

Přípojka detail
Musíte si dávat pozor na kontaminaci veřejného zdroje (Zdroj: Prima DOMA)
Potrubí
Projekt přípojky řešte s dostatečným předstihem (Zdroj: Prima DOMA)

Podívejte se, jak spojovat vodovodní potrubí

Co uvidíte tento týden?

  1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
  2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
  3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
  4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
  5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
  6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu