Pozednice jako důležitá součást střechy

Pozednice jako důležitá součást střechy (Zdroj: Online stavební deník)

Důležitou součástí střechy je pozednice - je to vodorovný trám, který probíhá podélně celým krovem a leží tak na něm celá váha příčných vazeb. Spojuje pevně střechu s nosnou zdí - leží na horní části stěny posledního patra. Zatížení krovu se tak přenáší do stěn domu a do základů tím správným způsobem. Její ukotvení je tedy velmi důležité.

Kotvení pozednice

Kvůli její funkci je nutné pozednici opravdu dobře ukotvit a je dobré tuto práci svěřit odborníkům, protože špatné ukotvení může způsobit nemalé škody. Na pozednici působí svislé i vodorovné síly – a právě ty vodorovné mohou způsobit rozestoupení stěn od sebe. Protože je pozednice podepřena po celé své délce zdí, pokládá se naplocho. Je třeba ji impregnovat v místě, kde se dotýká zdiva. Je namáhána na kroucení podle podélné osy a na ohyb ve vodorovné rovině, i proto je její položeni naplocho důležité.

Pozednice
Zde byla pozednice tvořená trámem a na něm byly cihly (Zdroj: Online stavební deník)

Při renovací starších střech je potřeba dát pozor na to, jak je pozednice kotvena - mohla být použita kovová táhla v úrovni stropů nebo kovová táhla kotvící ji do podlahy. Jejich odstranění způsobí, že pozednice v podstatě přestane plnit svou funkci a vyklání se ven z domu, mnohdy i se stěnou, ke které je ukotvena. Ideální je tedy její dvojí uchycení:

  • kotvení ke krokvi,
  • kotvení ke svislému zdivu.

Kotvení ke svislému zdivu pak máte možnost udělat dvěma způsoby:

  • použití zabetonované závitové tyče s matkou,
  • použití závitové tyče a chemické kotvy.
Izolace
Mezera mezi pozednicí a střešními trámy se dozdila cihlami a přes ni se přetáhla parozábrana (Zdroj: Online stavební deník)

Při špatně provedené pozednici může dojít k vážným problémům s nosnou konstrukcí - například vyklonění podezdívky. Jak již bylo řečeno, odstranění kovových táhel upevňujících pozednici může způsobit vyklánění stěn i pozednice. Stejně tak vynechání či odstranění jiných důležitých prvků konstrukce krovu - trámů, pozedního věnce, ukotvení apod. může způsobit velké problémy - roztržení fasády, trhliny, rozevírající se zdivo, není tedy radno tuto oblast podceňovat.

Konečná úprava
Obnažené cihly v pozednici se přetáhly lepidlem, přes ně se bude následně lepit vnější izolace (Zdroj: Online stavební deník)

Pozednici na Karlově domě bylo třeba zazdít. Plocha se následně začistí a omítne. Parobrzda ze střechy se pomocí tmelu nalepí na fasádu a konec se upevní a překryje lištou, aby nedošlo k jejímu odchlipování a výsledek je tak funkční a efektivní.

Co uvidíte tento týden?

  1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
  2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
  3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
  4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
  5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
  6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu