Montáž oken krok za krokem, aneb nenechte si tikat biologickou bombu!

Montáž oken krok za krokem, aneb nenechte si tikat biologickou bombu! (Zdroj: VEKRA)

Vybrat výkonný okenní profil je jedna věc, ale profesionálně provedená montáž je pro výslednou kvalitu okna stejně důležitá. Nesprávně osazené okno totiž nebude schopno dostatečně izolovat studený venkovní vzduch. Výrobci oken proto vždy doporučují svěřit tuto práci do rukou odborníkům, v nejlepším případě pak přímo dodavateli oken, který svá okna zná a má léty prověřený postup práce. Pokud si ale chcete montáž oken pohlídat, připravili jsme pro vás postupku, která vám krok po kroku ukáže, jak na to.

Montáž oken není pouze o správném fixování a namontování vlastního okna, ale především o správném vyplnění a uzavření připojovací spáry, čímž se zamezí vzniku tzv. tepelných mostů. V těchto oslabených místech dochází k prochlazování zdiva, uniká tudy teplo a na studeném povrchu pak kondenzují vodní páry. Rovněž zde mohou růst plísně, které jsou v některých případech dokonce vysoce toxické a při dlouhodobém působení mohou mít zásadní vliv na naše zdraví. Použitím přípravku proti plísním navíc odstraníme jen viditelný projev, tedy plodnice. Problém, který vznik plísní zapříčinil, pouhým postřikem neodstraníme.

Trvalé odstranění plísní je velmi obtížné a v mnohých případech nezbývá než opravdu přistoupit k renovačním nebo rekonstrukčním stavebním pracím. Přitom na první pohled může ostění kolem zabudovaných oken vypadat zcela v pořádku, ale pod povrchem se skrývá doslova biologická bomba. Nejúčinnější způsob boje proti plísním je tedy prevence. Správná profesionální montáž má tedy důležitý význam i pro náš zdravotní stav, protože dobře těsnící okna pomohou udržet v interiéru zdravější prostředí. Na kvalitu vzduchu, který uvnitř dýcháme, bychom přitom rozhodně neměli zapomínat, protože v interiéru trávíme 90 % našeho času. Znečištění venkovního ovzduší přitom hlídá zákon, ale kvalita toho vnitřního je pouze na nás.

okno_VEKRA_Futura_standard_hlinik_foto_zdroj_VEKRA
Montáž oken není pouze o správném fixování a namontování vlastního okna (Zdroj: VEKRA)

Montáž oken krok za krokem

Pro bezproblémovou montáž oken je třeba nejdříve řádně připravit stavební otvor. Povrch ostění musí být hladký a soudržný tak, aby to umožnilo správné nalepení folií pro uzavření připojovací spáry. Nejsnazší variantou je usazování oken do stěn z monolitického betonu, který je po odbedněný hladký a vytváří tak ideální podklad pro okamžité kotvení a zejména pro aplikaci uzávěrů neboli parotěsných a paropropustných folií připojovací spáry.

Jiné je to ale u betonových tvárnic a klasických cihel, jejichž povrch není kvůli koncovým zámkům rovný. Takový povrch je třeba nejprve vyhladit – nejlépe potažením tenkou vrstvou šedého stavebního tmelu. Následné kotvení okenních rámů může být realizováno dvojím způsobem – buď pomocí páskových kotev, které se připevní na rám a pomocí turbošroubů pak upevní do ostění, nebo pomocí turbošroubů skrz rám přímo do ostění.

Pro bezproblémovou montáž oken je třeba nejdříve řádně připravit stavební otvor (Zdroj: VEKRA)

Jak správně osadit okna do stavebního otvoru:

1. Penetrace povrchu

Před samotnou montáží provedeme penetraci ostění, nadpraží i parapetního zdiva. Zajistíme tím lepší přilnavost uzávěrů připojovací spáry (parotěsné a paropropustné fólie).

01_penetrace_osteni_foto_zdroj_VEKRA
Penetrace ostění (Zdroj: VEKRA)

2. Nalepení fólií

Na okenní rám nalepíme z vnější a vnitřní strany fólie, které budou chránit polyuretanovou pěnu v připojovací spáře před průnikem vlhkosti a UV zářením.

správné provedení nalepení folie v rohu okna_detail_foto_zdroj_VEKRA.JPG
Správné provedení nalepení folie v rohu okna (Zdroj: VEKRA)

Tip pro zdravé bydlení: Jednou z nejdůležitějších fází při správné montáži oken je využití kvalitních parotěsných a paropropustných fólií v místě připojovací spáry, a to včetně jejich formy nalepení na okenní rám. V rozích musí být přesahující tzv. slangově označované „uši“, které slouží k nalepení do rohu ostění. Fólie totiž nesmí být v rozích proříznutá. Pokud fólie nebyly použity vůbec a montážní pěna v připojovací spáře je pouze omítnutá, není dostatečně chráněná před pronikající vlhkostí. Navíc vlivem UV záření degraduje, a tak ztrácí schopnost tepelné izolace.

2a. Na stranu interiéru se lepí parotěsná fólie s hliníkovou vrstvou, zabraňující průniku vzdušné vlhkosti z interiéru do prostoru připojovací spáry, a tedy i do montážní pěny.

02a_ochranna_folie_ interier_foto_zdroj_VEKRA
Ochranná fólie - interiér (Zdroj: VEKRA)

2b. Na stranu exteriéru se lepí fólie, která je jak paropropustná, tak zároveň vodotěsná - propouští případnou vnitřní vlhkost z připojovací spáry směrem do exteriéru a zároveň brání vnikání srážkové vody do prostoru připojovací spáry.

02b_ochranna_folie_ exterier_foto_zdroj_VEKRA
Ochranná fólie - exteriér (Zdroj: VEKRA)

3. Připevnění kotev

Po nalepení fólií připevníme na okenní rám páskové kotvy ve vzdálenosti 150 mm od vnějšího kraje a pak ve vzdálenosti maximálně 700 mm od sebe. V případě kotvení turbošrouby skrz rám je vhodné, pokud otvory výrobce předvrtá již ve výrobě, aby bylo zřejmé, kde je třeba okna správně kotvit.

03_pripevneni_kotev_foto_zdroj_VEKRA
Připevnění kotev (Zdroj: VEKRA)

Tip pro zdravé bydlení: Při dotahování turbošroubů je třeba počínat si citlivě a opatrně, aby nedošlo k prohnutí nebo dokonce k popraskání rámu v okolí kotvicích otvorů.

4. Podložení okna

Okenní rám osadíme do stavebního otvoru a vypodložíme jej nosnými plastovými podložkami (ty zde zůstávají).

04_osazeni_okna_podlozky_pod_okenni_ram_foto_zdroj_VEKRA
Osazení okna, podložky pod okenní rám (Zdroj: VEKRA)

Tip pro zdravé bydlení: Deformace oken, praskání omítky a vlhkost pronikající do vzniklých spár… I tak vypadá situace, pokud jsou montované okenní rámy posazeny na nosné podložky z nevhodného materiálu, jako jsou například zbytky cihel nebo měkké dřevo.

5. Změření ostnění

Změříme venkovní ostění, aby byl okenní rám osazen rovnoběžně s vnějším lícem zdiva.

05_zmereni_osteni_foto_zdroj_VEKRA
Změření ostění (Zdroj: VEKRA)

6. Aplikace montážní pěny

Za pomoci vodováhy vyrovnáme okenní rám klínky a do prostoru mezi stavebním otvorem a  rámem aplikujeme tepelně izolační montážní polyuretanovou pěnu.

06_aplikace_montazni_peny_foto_zdroj_VEKRA
Aplikace montážní pěny (Zdroj: VEKRA)

Tip pro zdravé bydlení: Kvalitní firma si montážní pěny velice pečlivě vybírá a testuje. Důležitou roli navíc hraje i správná technologie jejího zpracování, kterou je nutné dodržet. Další chybou, s níž se lze na stavbách setkat velmi často, je, že montážníci ponechají u usazených oken dlouhodobě odhalenou montážní pěnu, která je vystavená působením povětrnostních vlivů, čímž rychle degraduje, a ztrácí tak svoje izolační vlastnosti.

7. Fixace okna

Okenní rám zafixujeme provrtáním turbošroubů do zdiva skrz páskové kotvy.

07_fixace_okna_na kotvy_foto_zdroj_VEKRA
Fixace okna na kotvy (Zdroj: VEKRA)

8. Oříznutí pěny

Před nalepením ochranných fólií na ostění ořízneme přebytek montážní pěny, odstraníme vyrovnávací klínky a vyplníme prostor po těchto klíncích montážní pěnou.

08_oriznuti_peny_pred_nalepenim_folii_foto_zdroj_VEKRA
Oříznutí pěny před nalepením fólie (Zdroj: VEKRA)

9. Přilepení fólií na ostění

Ochranné fólie přilepíme na ostění.

09_prilepeni_folii_na_osteni_foto_zdroj_VEKRA
Přilepení fólií na ostění (Zdroj: VEKRA)

Tip pro zdravé bydlení: Aby bylo možné fólie na povrch stěny správně nalepit a utěsnit tak připojovací spáru, nesmí být na okně nalepeny z jednoho kusu kolem dokola okenního rámu. Přesahující „uši“ v rozích umožní, že fólie dokonale přilne po celém obvodu otvoru.

10. Přilepení fólií na kotvy

Ochrannou folií přelepíme také páskové kotvy.

10_prilepeni_folii_na_kotvy_foto_zdroj_VEKRA
Přilepení fólií na kotvy (Zdroj: VEKRA)

Tip pro zdravé bydlení: Pokud by nedošlo k překrytí kotev fólií, mohl by zde vzniknout tepelný most.

11. Osazení okenních křídel

Do osazeného rámu nasadíme okenní křídla a přimontujeme okenní kličky. Nakonec okna seřídíme.

11_osazeni_okennich_kridel_foto_zdroj_VEKRA
Osazení okenních křídel (Zdroj: VEKRA)

12. Správně osazené okno

Správně osazené dřevěné okno v novostavbě.

12_spravne_osazene_drevene_okno_foto_zdroj_VEKRA
Správně osazené dřevěné okno (Zdroj: VEKRA)

 

Rada odborníka: Montáž oken je lepší nechat na profesionálech

Montáž oken svépomocí pořádně zvažte. Laikům se často zdá, že namontovat okna zvládne každý schopný kutil, ale z výše uvedeného vyplývá, že krizových míst je více než dost. Ani ty sebešikovnější ruce ostříleného řemeslníka nenahradí roky praxe a ověřené postupy práce profesionální firmy. Moderní domy navíc mají stále větší okenní a vchodové prvky, posuvné prosklené systémy o hmotnosti stovek kilogramů. Chybné provedení montáže může vést k velkým tepelným ztrátám v připojovací spáře, k nedostatečné zvukotěsnosti, a také k pronikání vlhkosti a následné tvorbě kondenzátu a plísně. Pokud se jakýkoliv detail provede neodborně, lehce se to schová pod omítku a uživatel interiéru má přímo ve zdi časovanou bombu. Dalším problémem, který s nekvalitní montáží souvisí, jsou komplikované a nákladné dodatečné opravy. Jakmile je totiž provedená omítka, je velmi obtížné najít místo, kde problém vzniká a vše je spojeno s výraznou finanční investicí. Pokud pořizujete nová okna, chtějte vědět, kdo je vyrobil a kdo je bude montovat. Protože špatně namontované okno je zničené okno. V případě objednání oken včetně montáže nejenže zaplatíte nižší sazbu DPH, ale u VEKRY navíc poskytujeme prodlouženou 5letou záruku. Aby naši zákazníci měli jistotu, že VEKRA dělá svou práci dobře a podle stanovených standardů, nechali jsme si celý proces kompletní dodávky na klíč certifikovat u nezávislého německého institutu TÜV Nord.

Ing. Pavel Kašpar, manažer montáží VEKRA

Co uvidíte tento týden?

  1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
  2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
  3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
  4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
  5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
  6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu