Jak postupovat při montáži světlovodu?

Světlovod od firmy VELUX dokáže přivést světlo do místnosti bez oken (Zdroj: VELUX)

Do tmavých místností bez oken uprostřed dispozice je někdy velmi složité přivést denní světlo. Prostory, které jsou obvykle odkázány na zdroje umělého osvětlení, však dokáže přirozeným denním světlem rozjasnit a rozsvítit světlovod. Tento pasivní osvětlovací systém může přinášet denní světlo i na poměrně velké vzdálenosti, a to pomocí odrazu od vysoce reflexního vnitřního povrchu tubusu. Světlovod VELUX dokáže přivést sluneční i měsíční svit až na vzdálenost šesti metrů od střechy.

Dostatek přirozeného světla je spolu s dostatečným množstvím čerstvého vzduchu hlavním předpokladem pro zdravé vnitřní prostředí. Denní světlo má významný vliv na lidskou psychiku, ovlivňuje naši produktivitu, náladu a pocit pohody. Žádný zdroj umělého osvětlení totiž nemá stejné spektrum a nemění barvu a intenzitu v průběhu dne. Se světlovodem můžete i ten nejméně útulný prostor proměnit v plnohodnotnou součást domu a zvýšit tak kvalitu svého bydlení.

Světlovody VELUX se vyrábějí ve variantě pro montáž do profilované střešní krytiny s max. výškou profilu 120 mm a pro montáž do ploché krytiny s max. výškou do 16 mm (2 x 8 mm). Do šikmých střech se sklonem 15°-65° je určen světlovod TWR, který má horní rám s tvrzeným sklem se samočisticí povrchovou úpravou a integrovaným polyuretanovým lemováním v černé barvě, nebo světlovod TLR, který má rám s integrovaným plechovým lemováním v šedé barvě. Pro ploché střechy se sklonem 0°-15° je ideální světlovod TCR s plastovým korpusem překrytým akrylátovou kopulí. Na horní rám světlovodu TWR/TLR navazuje tubus o průměru 250 mm nebo 350 mm, pro světlovod do ploché střechy TCR je k dispozici pouze tubus o průměru 350 mm. Celková délka vysoce reflexního tubusu v základním balení je až 1,8 m, ale po dokoupení prodlužujících dílů může dosáhnout až 6 m. Světlovod se dodává se dvěma flexibilními koleny jako kompletní sada s jednotlivými díly určenými pro napojení na vnější a vnitřní straně budovy.

Světlovod je schopen přenášet sluneční i měsíční svit do místnosti na vzdálenost až šesti metrů pomocí odrazu světla od vysokoreflexního vnitřního povrchu tubusu. Ten propojuje horní čtvercový prosklený osazovací rám umístěný ve střeše a kruhový difuzér, jímž tubus vyúsťuje do místnosti. Minimální délka reflexního tubusu je jeden metr.   

Samočisticí úprava skla v rámu ve střeše udržuje sklo čisté, takže nedochází ke snížení účinnosti světlovodu. Do interiéru je pak světlo rovnoměrně rozptýleno kruhovým difuzérem (rozptylovačem světla) s akrylátovým zasklením instalovaným ve vodorovném podhledu. Difuzér je osazený do plastového rámu a má na boční straně čirý pás akrylátového skla. Vytváří tak prostor pro nový rozptyl světla odrazem od lesklé bílé hrany rámečku a do interiéru přivádí kombinaci rozptýleného a přímého denního světla.

Sestavení tubusu světlovodu z jednotlivých dílů je velmi snadné díky inovativnímu systému spojování Flexi-klik. Ale je důležité všechny vzniklé spoje hermeticky uzavřít, a to pomocí k tomu určené hliníkové lepicí pásky. Součástí dodávky je také manžeta z parotěsné fólie tvarově přizpůsobená kruhovému tvaru tubusu, která zajistí bezpečné a dokonalé napojení na parotěsnou rovinu objektu. Světlovod VELUX se dodává se dvěma flexibilními koleny, díky kterým se přizpůsobí unikátnímu sklonu a tvaru každé střechy.

Montáž světlovodu do šikmé střechy

Montáž světlovodu se skládá ze tří částí. Nejprve je třeba namontovat vnější střešní modul s odnímatelným prosklením, poté v interiéru kruhový difuzér a na závěr je nutné tyto dva díly propojit tubusem.

Před montáží světlovodu z vnější strany budete muset odstranit část střešní krytiny. V závislosti na průměru tubusu vyřízněte do střechy přiměřený montážní otvor. Přidejte laťování, na které pak z vnější strany upevníte nařezanou hydroizolační fólii. Tu nezapomeňte ve všech čtyřech rozích přelepit speciální páskou. Po přichycení hydroizolace na laťování podle potřeby latě seřízněte a připravte si místo na odvodňovací žlábek. Jeho instalací se zajistí bezpečný odtok vody mimo průchod světlovodu střechou.

Vnější střešní modul se zabudovaným připojením zafixujte pomocí dodaných šroubů k nosné konstrukci. U profilované střešní krytiny je důležité přizpůsobit a ohnout spodní manžetu střešního modulu do příslušného úhlu tak, aby díl přesně dolehl na krytinu. Manžetu je třeba rozklepat kladívkem. Nad světlovod namontujte odvodňovací žlábek a kolem střešního modulu můžete položit krytinu. Světlovod je vhodné montovat na nejslunnější stranu střechy.

Postup montáže v interiéru

Po instalaci střešního modulu do šikmé střechy pokračujte montážními pracemi v interiéru. V podhledu vyřízněte otvor s rozměrem 305 mm pro světlovod s průměrem 250 mm nebo 410 mm pro světlovod s průměrem 350 mm. Na rám difuzéru napojte přesně podle instrukcí výrobce parotěsnou fólii, která zajišťuje těsnost mezi tubusem a parotěsnou rovinou konstrukce. Do rámu s připevněnou parotěsnou fólií pak osaďte tubus světlovodu. Rám difuzéru s připojenou parotěsnou fólií v místě styku s tubusem utěsněte přiloženou lepicí páskou. Do předpřipraveného otvoru v podhledu nakonec vložte rám difuzéru s parozábranou a upevněte pomocí šroubovacích úchytů. Po dokončení montážních prací v exteriéru a interiéru můžete pokračovat s montáží tubusu v mezistřešním prostoru.

Krok za krokem

Zkontrolujte kompletnost dodávky

Před začátkem montáže zkontrolujte kompletnost dodávky. Světlovod VELUX se dodává jako kompletní sada. Základní součástí je horní rám, difuzér, tubus a dvě flexibilní kolena.

Dodávka světlovodu
Zkontrolujte kompletnost dodávky (Zdroj: VELUX)

Vysocereflexní tubus

Celková délka vysocereflexního tubusu je v základním balení až 1,8 m, lze však doobjednat prodlužující díly pro délku až pro 6 m. Minimální délka reflexního tubusu by nikdy neměla být menší než jeden metr.

Tubus
Tubus lze nastavit až na 6 metrů délky (Zdroj: VELUX)

Připravte si montážní otvor

Ze šikmé střechy odstraňte část střešní krytiny. V závislosti na průměru tubusu vyřízněte přiměřený montážní otvor - 380 ´ 420 mm (tubus Æ 250 mm) nebo 500 ´ 520 mm (tubus Æ 350 mm).  Přidejte podpůrné laťování a ohněte hydroizolační fólii.

Muž na střeše 1
Vyřízněte přiměřený montážní otvor (Zdroj: VELUX)

Seřízněte laťování a upevněte modul

Po přichycení hydroizolace na laťování podle potřeby latě seřízněte a připravte místo pro odvodňovací žlábek. Vnější střešní modul se zabudovaným připojením zafixujte pomocí dodaných šroubů k nosné konstrukci.

Řezání latí
Seřízněte latě (Zdroj: VELUX)
Muž na střeše 2
Upevněte modul (Zdroj: VELUX)

Upravte manžetu a položte krytinu

U profilované střešní krytiny je důležité přizpůsobit a ohnout spodní manžetu střešního modulu do příslušného úhlu tak, aby díl přesně dolehl na krytinu. Manžetu je třeba rozklepat kladívkem. Nad světlovod namontujte odvodňovací žlábek a kolem střešního modulu můžete položit krytinu.

Muž na střeše 3
Přizpůsobte spodní manžetu střešního modulu (Zdroj: VELUX)
Střešní okno
Kolem střešního modulu položte krytinu (Zdroj: VELUX)

Vyřízněte otvor pro difuzér

Po instalaci střešního modulu do šikmé střechy vyřízněte v interiérovém podhledu otvor s rozměrem 305 mm pro světlovod s průměrem 250 mm nebo 410 mm pro světlovod s průměrem 350 mm.

Otvor ve stropě
V interiérovém podhledu vyřízněte otvor pro světlovod (Zdroj: VELUX)

Položte parotěsnou fólii a utěsněte ji

Na rám difuzéru napojte parotěsnou fólii, která zajišťuje těsnost mezi tubusem a parotěsnou rovinou konstrukce. Do rámu pak osaďte tubus světlovodu. Rám difuzéru s připojenou parotěsnou fólií v místě styku s tubusem utěsněte přiloženou lepicí páskou.

Dva muži, fólie
Napojte parotěsnou fólii (Zdroj: VELUX)
Dva muži
Fólii utěsněte (Zdroj: VELUX)

Vložte rám a připevněte jej

Do předpřipraveného otvoru v podhledu vložte rám difuzéru s parozábranou. Rám difuzéru vložený do otvoru upevněte šroubovacími úchyty.

Dva muži, světlovod
Vložte rám difuzéru s parozábranou (Zdroj: VELUX)
Muž šroubuje do stropu
Rám difuzéru upevněte šroubovacími úchyty (Zdroj: VELUX)

Propojte parozábrany a spojte díly

Následuje montáž tubusu v mezistřešním prostoru. Parozábranu světlovodu propojte s parozábranou ve střešní konstrukci. Z vnitřní strany tubusu odstraňte ochrannou fólii. Jednotlivé díly tubusu jednoduše spojte systémem Flexi-klik s minimálním přesahem 30 mm. Tubus napojte do střešního rámu, zafixujte a propojte s otvorem v interiéru.

Světlovod tubus
Parozábranu světlovodu propojte s parozábranou ve střešní konstrukci (Zdroj: VELUX)
Dva muži, ochranná fólie
Tubus napojte do střešního rámu, zafixujte a propojte s otvorem v interiéru (Zdroj: VELUX)

Přišroubujte zasklení a přelepte spoje

Na připevněný střešní modul přišroubujte pomocí přiloženého kotvícího materiálu zasklení. Světlovod je vhodné montovat na nejslunnější stranu střechy. Všechny spoje tubusu přelepte speciální hliníkovou těsnicí páskou, která je nutná pro správné fungování světlovodu.

Zasklený modul
Světlovod je vhodné montovat na nejslunnější stranu střechy (Zdroj: VELUX)
Světlovod, střecha
Všechny spoje tubusu přelepte (Zdroj: VELUX)

Nasaďte akrylátové dvojsklo. Světlovod je hotov.

Na závěr montáže do plastového rámu difuzéru v interiéru nasaďte akrylátové dvojsklo, čím se vytvoří hermeticky uzavřený tubus. Správně namontovaný světlovod dokáže denním světlem intenzivně prosvětlit jakoukoli místnost, a to i při zatažené obloze.

Chodba, světlovod
Do plastového rámu difuzéru v interiéru nasaďte akrylátové dvojsklo (Zdroj: VELUX)
Chodba, světlovod
Světlovod dokáže denním světlem projasnit jakoukoli místnost (Zdroj: VELUX)

O skupině VELUX

Skupina VELUX již více než 75 let vytváří lepší podmínky bydlení pro lidi na celém světě tím, že jim umožňuje maximálně využít denní světlo a čerstvý vzduch přicházející střechou. Náš výrobní program zahrnuje střešní okna a modulární světlíky, dekorativní žaluzie, produkty stínicí slunce a rolety, jakož i instalace a inteligentní řešení pro domy. Tyto produkty pomáhají zajistit zdravé a udržitelné klima v interiéru, kde lidé pracují, učí se, bydlí, nebo si hrají. Pracujeme v globálním měřítku – prodáváme a vyrábíme ve více než 40 zemích a máme na celém světě asi 10 200 zaměstnanců. Skupinu VELUX vlastní VKR Holding A/S, společnost s ručením omezeným zcela vlastněná neziskovými charitativními nadacemi (THE VELUX FOUNDATIONS) a rodinou. V roce 2017 měl VKR Holding celkový obrat 2,5 miliardy eur a nadace VELUX poskytly charitativní dary ve výši 168 milionů eur. Další informace naleznete na adrese www.velux.cz.

Co uvidíte tento týden?

  1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
  2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
  3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
  4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
  5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
  6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu