Stavíte dům z pórobetonu a máte hotovou základovou desku?

Stavíte dům z pórobetonu a máte hotovou základovou desku? (Zdroj: Xella)

Pokud stavíte dům z pórobetonu a máte hotovou základovou desku, je před vámi další krok na cestě k novému domovu, konkrétně založení hrubé stavby. Video s pracovním postupem vám ukáže, jak správně založit rohy zdiva, další detaily najdete v našem článku.

Pro založení stavby doporučujeme použít zakládací tvárnice Ytong Start. Jsou vyrobeny z pórobetonu značky P4-550, který je v celém objemu obohacen o hydrofobizační přísadu. To znamená, že tvárnice můžete libovolně řezat a upravovat jako běžný Ytong, a přesto neztrácejí své hydrofobizační schopnosti. Tato tvárnice má výšku 125 mm, která může perfektně doplnit výškový modul stavby. Výhoda se obzvláště projeví při dnes běžně používané tloušťce skladby podlahy 250 mm (tedy skladby se 160 mm EPS v podlaze + 80 mm prostorem pro podlahové topení), kde na jednu vrstvu zakládací tvárnice vyzdíme čtyři řady tvárnic o výšce 250 mm. Tím se dostaneme na optimální výšku parapetů bez výškové úpravy tvárnic pod parapetem. Lze ji použít maximálně ve dvou vrstvách.

Zakladaci tvarnice Ytong Start
Zakládací tvarnice Ytong Start (Zdroj: Xella)

Už pro běžné pórobetonové výrobky Ytong platí, že uzavřené póry, které jsou pro tento materiál typické, sotva vyvíjejí kapilární síly a výška vzlínání vody je i při dlouhodobém působení velmi malá (pohybuje pouze kolem 120 mm). Nasáknutí při krátkodobém vystavení vodě jako je například déšť, je kvůli omezenému transportu vody v materiálu jen povrchové v řádu jednotek milimetrů. Tvárnice Ytong Start však mají konečnou výšku vzlínání ještě výrazně nižší – přibližně na 1/3 oproti nehydrofobizované běžné tvárnici. Vzlínání je proto u nich zanedbatelné. Ytong Start díky tomu účinně zmenšují množství vody, které vnikne do zdiva stojícího na základové desce po dlouhotrvajícím dešti nebo při tání sněhu. Menší množství vody se rychleji odpaří a stavba bude dřív suchá.

Zalozeni s tvarnici Ytong Start vazby zdiva v 1. 2. a 3. rade
Založení s tvárnicí Ytong Start, vazby zdiva v 1. 2. a 3. řadě (Zdroj: Xella)

Založení provádějte v souladu s doporučeným pracovním postupem na hydroizolační pás/ folii pomocí zakládací tepelněizolační malty (vrstva musí mít tloušťku 10-40 mm), kterou použijete i k maltování styčné spáry. Případná druhá vrstva zakládací tvárnice se již zdí na tenké maltové lože v tloušťce 1-3 mm. Dobré je si také pamatovat, že hydrofobizovaný pórobeton tvárnic Ytong Start sice zabraňuje vniku srážkové vody do konstrukce stěny, nenahrazuje však spodní hydroizolaci stavby, stejně jako ji nenahrazuje penetrace. To je chyba, která se v praxi často opakuje.

Zalozeni s tvarnici Ytong Start detail
Založení provádějte v souladu s doporučeným pracovním postupem na hydroizolační pás (Zdroj: Xella)

Pokud dáte přednost jednovrstvé konstrukci bez zateplení, věnujte také patřičnou pozornost detailům. Časté jsou například chyby spojené se soklem domu. Zdrojem potíží například bývá, pokud v projektech chybí odskok pro zateplení soklu.  Velmi často je totiž sokl zateplen tak silnou vrstvou izolace, že nelze správně provést ukončení omítky. Důležité je vždy nechat dostatečný prostor pro vytažení hydroizolace a izolantu soklu na zdivo zakládací řady a umožnit provedení omítky tak, aby zdivo stěn vždy přesahovalo přes sokl. V opačném případě hrozí zatékání vody či zafoukání sněhu. Obecně platí, že v případě jednovrstvého zdiva z tvárnic Ytong Lambda YQ se použije pro založení tvárnice Ytong Start o jednu výrobní šířku užší (pro zdivo Lambda YQ tloušťky 450 mm se použije tvárnice Ytong Start tloušťky 375 mm).

Ytong zakladani zdiva
Důležité je vždy nechat dostatečný prostor pro vytažení hydroizolace a izolantu (Zdroj: Xella)

Co uvidíte tento týden?

  1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
  2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
  3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
  4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
  5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
  6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček