Světlovody a zima: Je důvod k obavě?

Světlovody a zima: Je důvod k obavě? (Zdroj: solatube.cz)

Chladné období může být pro světlovody zátěžovou zkouškou. Novopečení majitelé si teprve v zimě pořádně ověří, zda platí všechny sliby dodavatele, které se týkaly nepromrzání, nekondenzování vodní páry a dostatečného výkonu. Odborníci doporučují poptávat jen renomované dodavatele patentovaných systémů, které zaručují, že světlovod bude bez jakýchkoliv komplikací a údržby poskytovat radost – denní světlo – i v zimním období.

„Na úvod je třeba si připomenout něco z fyziky, a sice co znamená rosný bod,“ říká Radomír Kučera, který radí na webu solatube.cz. „Mluvíme o teplotě, při které je okolní vzduch nasycen vodními parami. Jestliže teplota klesne pod tento bod, nastává kondenzace a na okenních sklech se objeví kapénky vody.“ S kondenzací se většinou setkáváme v chladném období, kdy se méně větrá, v interiérech vzniká více páry a při špatně izolovaných oknech na sebe z obou stran působí různě vysoké teploty – z venku chlad, zevnitř teplo. Čím více je pak vodní páry ve vzduchu, tím roste teplota rosného bodu, tedy tím vyšší musí být teplota vzduchu, aby pára nekondenzovala. Tím končíme s teorií. 

Jak zabránit kondenzaci u světlovodu

Nyní se podívejme na to, jak je to právě se světlovody. „Každý světlovod je neplošná konstrukce s více uzavřenými dutinami, kde tepelně dynamické změny působí na celý systém, nikoliv jen v místě izolace budovy. A to je rozdíl od okna,“ vysvětluje Radomír Kučera, jinak též technický ředitel společnosti WT-Windows Tommorow. K tepelným přenosům nesmí docházet v celé délce vedení tubusu. „Zásadní je teplotně vlhkostní odolnost světlovodu v místě zátěže, tedy v interiéru a exteriéru, ale rovněž dilatace tubusů, popřípadě osazení izolačních prvků v místě obálky budovy,“ podotýká Radomír Kučera. 

daylighting-tube-options
Každý světlovod je neplošná konstrukce s více uzavřenými dutinami (Zdroj: solatube.cz)

Jako téměř u všeho, co souvisí s technikou, bezproblémová funkčnost závisí na pečlivém návrhu, komplexním zpracování celého systému, volbě materiálů i důrazu na detail. Radomír Kučera uvádí, že světlovody, se kterými má jeho firma zkušenosti a pro něž poskytuje poradenství, brání vzniku rosného bodu konvekční cestou díky systémovým prvkům, jako jsou dvojitý stropní difuzér, vnitřní tepelně izolační vložka, vnitřní tepelně izolační kopule nebo dvojskelný tepelně izolační panel. 

closets
Světlovody brání vzniku rosného bodu konvekční cestou díky systémovým prvkům (Zdroj: solatube.cz)
kitchen-daylighting
Mnoho lidí má zkušenost, že v zimě na oknech kondenzuje vodní pára (Zdroj: solatube.cz)

Rosný bod může vzniknout i takzvanou konduktivní cestou, tedy po materiálu. „Renomovaní výrobci tomu brání systémovými prvky jako izolační kopulový kroužek s difuzními otvory, izolační stropní přírubou a pryžovým těsnění,“ říká Radomír Kučera. O tom, že světlovody patří mezi produkty, u nichž probíhá soustavný vývoj, svědčí rostoucí počet patentovaných technologií. V souvislosti se snížením možnosti vzniku rosného bodu konduktivní cestou lze zmínit technologii InfraReduction, která je obsažená v tubusech Spectralight Infinity. Podle výrobce snižuje přenos tepelného infračerveného záření na 25 % oproti standardním tubusovým materiálům. V případě světlovodných systémů, které mají takto „vytuněné“ prvky, poskytují jejich dodavatelé záruku na nekondenzování v délce deseti let. 

diffusers
Zkušenosti ukazují, že promrzání nejlépe odolávají akrylátové kopule (Zdroj: solatube.cz)

Aby světlovodem neunikalo teplo

S výše uvedeným tématem souvisí otázka prochládání světlovodu. V tomto případě platí všechna doporučení, která se týkají zabraňování vzniku tepelných mostů v jakékoliv části konstrukce. Celkovou těsnost světlovodu z tepelně izolačního hlediska je třeba sledovat v celé délce světlovodu od difuzéru až po kopuli. V tomto ohledu se vyplatí použití tepelně izolační vložky, jež přispívá ke snížení tepelné ztráty. Řešením proto není například instalace vnitřního skla – jednak hrozí vznik tepelného mostu a jednak se snižuje světelný výkon celého systému. 

„Máme zkušenost s dodávkami světlovodů, které jsou vybaveny dvojitým difuzérem s izolační akrylátovou vložkou, akrylátovou kopulí a kompozitně složeným tubusem světlovodu o více polymerických vrstvách,“ říká Radomír Kučera a doplňuje: „Takový systém odolává promrznutí, a samozřejmě také nadměrnému prohřívání interiéru.“ Kromě navržených komponent se využívá rovněž spárová stropní příruba, která umožňuje parotěsné napojení izolační vložky na těsnění. Důležité je eliminovat styčnou plochu mezi přírubou a světlovodem. 

residential-roof-mounts_cz
Celkovou těsnost světlovodu z tepelně izolačního hlediska je třeba sledovat v celé délce světlovodu (Zdroj: solatube.cz)

Zkušenosti ukazují, že promrzání nejlépe odolávají akrylátové kopule, a to vlivem nízké tepelné vodivosti. Díky kopulovým kroužkům pak dále klesá možnost přenosu teplot z kopule na tubus. „Pokud je světlovod instalován v lokalitách s extrémními výkyvy počasí, potom jednoznačně doporučuji instalaci izolačních prvků, například vnitřní tepelně izolační kopule, vnitřních tepelně izolačních vložek nebo pryžových těsnění,“ dodává Radomír Kučera. 

Světlovod dává dost světla i v zimě

Neposledním aspektem, který souvisí se zimou a jenž zajímá všechny uživatele, se týká toho, jak světlovod zajišťuje osvětlení v období s nižší intenzitou slunečního záření. V zimě se slunce dostává pouze nízko nad horizont, proto je důležité zachytit světlo právě z nízkých úhlů. To je možné například instalací kopule, která má integrovánu takzvanou Fresnelovu čočku. Díky ní lze efektivně zachytit i rozptýlené, difuzní světlo. Některé kopule jsou vybaveny také vnitřními zrcátky, jež předávající světlo z velmi nízkých úhlů. „Pokud budete pořizovat světlovod, vynikajícím ukazatelem účinnosti je právě poměr letního a zimního výkonu. Tento parametr umožňuje nestranné porovnání produktů napříč spektrem výrobků v České republice i ve světě,“ soudí Radomír Kučera. 

family-rooms
Při správném návrhu a dimenzování světlovodů tak lze docílit stálého a spolehlivého osvětlení nehledě na klimatické podmínky (Zdroj: solatube.cz)
Chodba
Pokud budete pořizovat světlovod, vynikajícím ukazatelem účinnosti je právě poměr letního a zimního výkonu (Zdroj: solatube.cz)

Ideální je hledat takového dodavatele, který je schopen prokázat, že jeho světlovody produkují v celoroční účinnosti nejlepší hodnoty a nevznikají výkonové rozdíly během jednotlivých ročních období. „Při správném návrhu a dimenzování světlovodů tak lze docílit stálého a spolehlivého osvětlení nehledě na klimatické podmínky,“ uzavírá odborník ze solatube.cz.

Co uvidíte tento týden?

  1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
  2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
  3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
  4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
  5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
  6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu