Volba vhodné jádrové omítky a kontaktního můstku na cihelné zdivo

Vhodná volba jádrové omítky a kontaktního můstku na cihelné zdivo dělá v interiéru radost (Zdroj: Depositphotos)

Použití správného druhu podkladní omítky znamená eliminaci možných defektů celého omítkového souvrství. Poradíme vám s výběrem a s dosažením požadované kompatibility.

Moderní zdící prvky vs. zdivo z nedávné minulosti   

V minulosti se používali cihly malého formátu, s vysokou pevností v tlaku, nízkým tepelným odporem. Ke spojování se používaly silnovrstvé zdící malty, maltovala se ložná i styčná plocha zdících prvků. Spár bylo mnohem více a zeď měla možnost výrazné dilatace. Volba jádrové omítky pro takovou konstrukci byla jednoduchá. Naproti tomu, dnešní zdivo se nespojuje silnovrstvými maltami, nemaltuje se styčná plocha (boky cihel), ale pouze ložná spára. Ke spojování cihel se používají tenkovrstvá cementová lepidla, nanášená v tloušťce několika mm nebo polyuretanové pěny.

Zvlhčení podkladu omítky
Podklad před nanášením lehčené omítky musí být zvlhčen (Zdroj: Weber)

Moderní zdivo má vysoký tepelný otvor, nižší tlakové pevnosti, navíc odlišné na jednotlivých stranách cihly. Je podstatně většího formátu, spár je méně a jsou desetinásobně tenčí. Takové zdivo je citlivé na vlastnosti jádrové omítky, má-li trvale odolávat cyklickým změnám povětrnosti. Optimální volbou jsou lehčené nebo superlehčené jádrové omítky s nízkou objemovou hmotností, blízkou zdivu na které mají být použity. Jednou z takových omítek je i  Weberdur 132Lehčená, minerální jádrová omítka s obsahem EPS granulátu a vyšším modulem pružnosti. S nízkou spotřebou a možností strojního nanášení. Vhodná pro vnější i vnitřní povrchy staveb.

Vyhlazení omítky hladítkem
Do roviny staženou omítku vyhladíme polyuretanovým hladítkem (Zdroj: Weber)

Jak zajistit dostatečnou přilnavost jádrových omítek k podkladu  

Ne vždy se jádrové omítky nahazují na keramické zdivo (cihly). Zdivo není vždy a všude ve 100 % homogenní záležitost. Zejména u rekonstrukcí se často setkáváme s odlišnými povrchy, na které potřebujeme jádrovou omítku nanést. V takových případech je třeba volit speciální adhezní (kontaktní) můstek, aby došlo k pevnému spojení málo savého či nesavého povrchu s minerální jádrovou omítkou.

 nanesení Adhezního můstku
Adhezní můstek na nesavé povrchy (Webersan 951s) nanášíme pouze zednickou lžící (Zdroj: Weber)
Stažení omítky
Omítnutou zeď je nutné stáhnout omítkářskou latí do roviny (Zdroj: Weber)

Webersan 951s je speciální podhoz na omezeně savé či zcela nesavé povrchy. Lze jej spolehlivě aplikovat na materiály z kovu, plastu nebo hydroizolační stěrky. Navíc velmi rychle vytvrzuje a za 45 minut, lze aplikovat jádrovou omítku.

Co uvidíte tento týden?

  1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
  2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
  3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
  4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
  5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
  6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu