Parozábrany bez chyb

Parozábrany bez chyb (Zdroj: ISOVER)

Důvěřuj, ale prověřuj. Na kontrolu musíte chodit průběžně. Ve chvíli, kdy vám řemeslníci vše zaklopí sádrokartonem, je již pro odhalení chyb ve skladbě izolace šikmé střechy pozdě. Jaký je správný poměr tepelné izolace nad a pod parozábranou? Jaká tloušťka izolace je dostatečná?

Optimální tepelnou ochranu a nejvyšší pohodu prostředí dosáhnete při hodnotě součinitele prostupu tepla U ≤ 0,18-0,12 W∙m-2∙K-1, což je doporučená hodnota pro pasivní domy. To odpovídá tloušťce až 430 mm (tloušťka může být i menší v závislosti na druhu použitého materiálu). Rozhodnutím o správné tloušťce izolace určujete již nyní své náklady na vytápění pro příští desetiletí. Náklady na tepelné izolace činí jen asi 3–5 % investičních nákladů na vestavbu podkroví, které se vám již za několik let vrátí díky nižším nákladům na vytápění.

Parozábrana
Parozábrana či parotěsnicí vrstva je fólie, která omezuje či zabraňuje pronikání vodní páry obsažené ve vzduchu do konstrukce stavby (Zdroj: Isover)

Proč jsou parozábrany tak důležité?

Parozábrana či parotěsnicí vrstva je fólie (případně tuto vrstvu mohou tvořit OSB desky nebo například plech), která omezuje či zabraňuje pronikání vodní páry obsažené ve vzduchu do konstrukce stavby. Používá se zejména ve střechách a stěnách dřevostaveb, často se nabízí její využití například při zateplování stěn dřevěných chat a při výměnách a zateplování střech kvůli zobytnění podkroví. Parozábrana má své uplatnění v dřevěných konstrukcích, které oddělují prostředí s výrazným teplotním rozdílem. Pokud vodní páry do konstrukce prostupují a následně uvnitř i kondenzují, tak se snižuje účinnost tepelné izolace, dochází k degradaci materiálů a postupem času může vážně narušit dřevěnou konstrukci i zděné nosné prvky. Kromě nebezpečí vzniku plísní a hniloby hrozí i výrazné zvýšení tepelné vodivosti konstrukce a zatékání zkondenzované vody do navazujících konstrukcí.

Děje se tak proto, že kvůli dalším materiálům v konstrukci s vysokým difuzním odporem, zejména hydroizolačním vrstvám nemá pára ani kondenzát z konstrukce kam dál unikat.

Základem správného použití jakéhokoli typu parotěsnicí fólie je její souvislé položení bez jakýchkoliv netěsností, zejména v oblasti otvorů, prostupů a napojení jednotlivých pásů, kterými by mohla pára do konstrukce nadále pronikat. Řeší se to speciálními lepicími páskami, které stavebniny obvykle nabízejí jako doplňkový sortiment k fóliím. Princip tohoto opatření je v podstatě velmi jednoduchý: nepustit vlhkost v podobě páry z interiérů do konstrukce, z níž se dál nedostane.

Připevnění parozábrany
Princip parozábrany je nepustit vlhkost v podobě páry z interiérů do konstrukce, z níž se dál nedostane (Zdroj: ISOVER)

Druhy parozábran

Platí, že čím je vyšší teplota a relativní vlhkost v interiéru, čím je objekt ve vyšší nadmořské výšce a čím menší je možnost odpařování vodních par z konstrukce do exteriéru, tím větší důraz je nutné klást na správnou volbu a kvalitu parozábrany.

Parozábrany lze členit na  parobrzdy a parozábrany o střední a vysoké parotěsnosti. Parobrzdy regulují prostup vodních par do konstrukcí. Existuje více typů parobrzd, některé se zajímavými speciálními vlastnostmi  (např. ISOVER Vario®)

Některé parozábrany bývají často opatřeny kovovou mikrovrstvou, která zvyšuje nepropustnost vodních par skrze fólii. Používají se kromě jiného pro pravidelně obývané rodinné domy s větším počtem osob. Některé parozábrany mají díky svrchní reflexní vrstvě i schopnost odrážet teplo zpět do interiéru. Tuto vlastnost můžete účinně využít jen za předpokladu, že natočíte fólii reflexní stranou směrem do interiéru a že mezi reflexní stranou a podhledem existuje vzduchová vrstva o tloušťce 4 až 6 centimetrů.

Parozábrána
Parozábrana má své uplatnění v dřevěných konstrukcích, které oddělují prostředí s výrazným teplotním rozdílem (Zdroj: Isover)

Izolace bez chyb

Podívejte se na celý díl seriálu Izolační inspektoři ISOVER o izolování šikmých střech. Další informace najdete v  prospektu ISOVER – Šikmé střechy a stropy, v montážním videonávodu nebo můžete  využít bezplatnou poradenskou linku  800 476 837 (800 ISOVER) či technickedotazy@isover.cz, kde vám technici poradí nejen jak na zateplení šikmé střechy, ale zodpoví i na další dotazy k zateplování domů. A pokud chcete, aby vše dobře dopadlo, vyberte si svého řemeslníka z nabídky osvědčených profesionálních firem na nejremeslnici.cz.

Co uvidíte tento týden?

  1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
  2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
  3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
  4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
  5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
  6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu