Podlahové potěry a betony

Podlahové potěry a betony (Zdroj: Depositphotos)

Podlahové potěry jsou nedílnou součástí drtivé většiny podlahových konstrukcí. Funkčně tvoří základní nosnou a vyrovnávací vrstvu, na kterou se poté buď přímo nebo přes vyrovnávací samonivelační hmotu aplikuje vybraná finální podlahová krytina (dlažba, PVC, vinyl, koberce, dřevo…). Do příslušných podlahových potěrů se taktéž zabudovávají systémy podlahových vytápění.

Podlahové potěry a betony

Z pohledu složení lze podlahové potěry dělit na cementové a anhydritové (přesněji pojené síranem vápenatým).

Z pohledu aplikace můžeme podlahové potěry rozdělit na lité a zavlhlé (ty je třeba finálně rovnat ručně).

Aplikace zavlhleho poteru
Aplikace zavlhlého potěru (Zdroj: Weber)

Při výběru podlahového potěru je nutné brát zřetel i na použití v interiéru či exteriéru, zda potěr má vytvořit samonosnou nebo připojenou vrstvu a v neposlední řadě je třeba brát v úvahu také zátěž, které se bude na dané podlaze odehrávat (pouze pochozí účely, komerční prostory, pojezd…) a tomu odpovídajícím mechanickým vlastnostem potěrů (pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu…)

Mnohdy se zaměňují pojmy beton a podlahový potěr. Jedná se však o produkty dvou různých typů, které se technicky posuzují podle různých ČSN. Již jen v názvu samotném je jasné, že podlahový potěr je primárně určen do podlahových vrstev. Beton je poměrně universálnější produkt, který nachází široké uplatnění nejen v pozemním stavitelství, ale velmi hojně i u dopravních staveb. V betonech se mimo jiné standardně používá plnivo větších frakcí než u potěrů.

Aplikace lity poter
Aplikace litého potěru (Zdroj: Weber)

Co uvidíte tento týden?

  1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
  2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
  3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
  4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
  5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
  6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu