Samonivelační vyrovnávací hmoty

Samonivelační vyrovnávací hmoty (Zdroj: Depositphotos)

Rovná podlaha je základem každého obytného prostoru. Docílíme toho použitím samonivelačních vyrovnávacích hmot. Samonivelační hmoty používáme i tam, kde je třeba doplnit podlahové souvrství na požadovanou výšku vzhledem k okolním prostorům a tloušťkám použitých podlahových krytin.

Proč aplikujeme samonivelační hmoty

Většina dnes používaných podlahových krytin vyžaduje jak lokální, tak celkovou rovinnost podkladu, kterou aplikací běžnými potěrů nedocílíme. Proto je třeba obvykle cementové i anhydritové potěry finálně připravit především co do lokální rovinnosti a povrchové struktury samonivelačními hmotami na kladení podlahových krytin. Díky použití vhodně vybrané samonivelační hmoty jsme schopni provést celkové souvrství podlahy v nejvyšší kvalitě jak z funkčního tak z estetického hlediska a zároveň docílit dlouhodobé životnosti samotných podlahových krytin.

Samonivelační hmoty používáme i tam, kde je třeba doplnit podlahové souvrství na požadovanou výšku vzhledem k okolním prostorům a tloušťkám použitých podlahových krytin.

Rozlévání
Správný výběr samonivelační hmoty je jednou z klíčových podmínek pro úspěšnou realizaci celé podlahy (Zdroj: Weber Saint-Gobain)

Jak správně vybrat samonivelační hmotu?

Správný výběr samonivelační hmoty je jednou z klíčových podmínek pro úspěšnou realizaci celé podlahy. Samonivelační hmotu vybíráme s ohledem na :

 • Předpokládanou či požadovanou tloušťku lití
 • požadovanou rychlost pochůznosti aplikované hmoty i rychlost aplikace finální podlahové krytiny
 • druh a kvalitu podkladu, který je třeba vyrovnat (cementový potěr, anhydritový potěr, velkoplošné deskové podlahové materiály na bázi dřevoštěpky, sádry, cementu, rekonstrukce starých podkladů…)
 • předpokládanou zátěž na aplikovaných plochách (bytové prostory, administrativní a komerční prostory, průmyslové aplikace)

Produkt

Aplikační tloušťka

Pochůznost

Třída

Webernivelit

1 – 12 mm

Po 12 – 24 hodinách

CT-C25-F6

Webernivelit extra

1 – 15 mm

Po 6 hodinách

CT-C25-F6

Webernivelit S

2,5 – 30 mm

Po 4 – 6 hodinách

CA-C30-F6

Weberfloor 4150

2 – 30 mm

Po 2 – 4 hodinách

CT-C25-F5

Weberfloor 4160

2 – 30 mm

Po 2 hodinách

CT-C30-F7

Weberfloor 4095

1 – 10 mm

Po 2 – 4 hodinách

CA-C25-F7

Weberfloor 4320 (s vláknem)

2 – 50 mm

Po 2 – 4 hodinách

CT-C30-F7

Weberniv dur (s vláknem)

3 – 30 mm

Po 4 hodinách

CT-C30-F5

Weberfloor epox

4 – 20 mm

Po 2 – 4 hodinách

CT-C30-F7-B1,5

Co znamenají údaje ve třídě samonivelační hmoty?

CT……………cementová samonivelační hmota

CA……………samonivelační hmota na bázi síranu vápenatého („sádrová“)

C……………..pevnost v tlaku (například C30 = pevnost v tlaku 30 MPa)

F……………..pevnost v tahu za ohybu (například F7 = pevnost v tahu za ohybu 7 MPa

B…………….přídržnost povrchových vrstev (například B1,5 = přídržnost povrchových vrstev 1,5 MPa)

Roztírání
Podobně jako u cementových a anhydritových potěrů mají oba druhy hmot svoje výhody i nevýhody (Zdroj: Weber Saint-Gobain)

Jaký je rozdíl použití cementové samonivelační hmoty a samonivelační hmoty na bázi síranu vápenatého?

Podobně jako u cementových a anhydritových potěrů mají oba druhy hmot svoje výhody i nevýhody. Výhodou cementových hmot obecně je jejich rychlost vyzrávání před kladením podlahových krytin, nevýhodou je jisté pnutí právě při procesu vyzrávání. Samonivelační hmoty na bázi síranu vápenatého jsou na tom právě naopak, navíc se nehodí do vlhkých prostor. Proto lze použít obecnou radu, která zní:

 • Nové a kvalitně soudržné cementové podklady, vlhké prostory – cementové samonivelační hmoty
 • Anhydritové potěry a problematické podklady z hlediska soudržnost – samonivelační hmoty na bázi síranu vápenatého

Doporučení pro výběr samonivelační hmoty z pohledu druhu a kvality podkladu

Produkt

Cementové standardní potěry

Anhydritové potěry

Rekonstruované podlahy se staršími potěry

Velkoplošné podlahové deskové materiály (OSB, Rigidur, Cetris…)

Webernivelit

 

 

 

Webernivelit extra

 

 

 

Webernivelit S

 

Weberfloor 4150

 

 

Weberfloor 4160

 

Weberfloor 4095

 

Weberfloor 4320

Weberniv dur

 

Weberfloor epox

 

Doporučení pro výběr samonivelační hmoty z pohledu zátěže podlahy

Produkt

Bytové prostory (pouze individuální pochozí zatížení)

Administrativní a komerční prostory (pochozí zatížení s velkou frekvencí)

Průmyslové použití  (skladovací a výrobní prostory včetně pojížděných ploch)

Webernivelit

 

 

Webernivelit extra

 

 

Webernivelit S

 

Weberfloor 4150

 

Weberfloor 4160

 

Weberfloor 4095

 

Weberfloor 4320

Weberniv dur

Weberfloor epox

Co uvidíte tento týden?

 1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
 2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
 3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
 4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
 5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
 6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu