Zaměření podlah při rekonstrukci domu a vyznačení vágrysu

Zaměření podlah při rekonstrukci domu a vyznačení vágrysu (Zdroj: Prima DOMA)

U starých domů nebo rekonstruovaných objektů je pravděpodobné, že budou podlahy v různé výšce. Rozhodnete-li se pro celkovou rekonstrukci domu nebo bytu, je třeba myslet na to, abyste po dokončení měli nejen rovnou podlahu, ale také aby okna, dveře nebo zásuvky a vypínače byly stejně vysoko. Proto je nejlepší zaměřit v celém rekonstruovaném objektu všechny podlahy a vyznačit vágrys.

Zaměření rotačním laserem

Podlahy nejsnáze zaměříme rotačním laserem. Výšky měříme vždy v celé místnosti v několika bodech, a to nejenom v rozích, ale i uprostřed, protože použitá základní vrstva betonu může být uprostřed jinak vysoko než v rozích. Pokud zjistíme, že nerovnosti na podlaze jsou opravdu velké, můžeme vzít diamantovou brusku a plochy, které jsou výš, lokálně zbrousit. Na vyrovnání podlahy pak použijeme nivelační stěrku.

Rotační laser
Výšky měříme vždy v celé místnosti v několika bodech, a to nejenom v rozích, ale i uprostřed (Zdroj: Prima DOMA)
Otočné měřidlo
Pro položení jakéhokoli druhu podlahy je podmínkou rovný a pevný podklad (Zdroj: Prima DOMA)

Dorovnání povrchu stěrkou

Pro položení jakéhokoli druhu podlahy je podmínkou rovný a pevný podklad. Proto je nutné přistoupit k vyrovnání podlahy. Jak se to dělá? Při přípravě stěrky je nutné se držet přesně návodu, tedy dodržet přesné poměry sypké směsi a dodávané vody. Jinak se může stát, že stěrka bude příliš řídká nebo natolik hutná, že bude příliš rychle tvrdnout. Po namíchání se nalije na podlahu a roztírá se. K tomu použijeme rakli – ozubený plech na dlouhé tyči. Po rozetření se využívá váleček s plastovými trny, který stěrku správně vyrovná. Takto vyrovnaná podlaha je pochozí za několik hodin. V případě potřeby lze aplikovat druhou vrstvu.

Podlaha
Pro rozetření nivelačky se využívá nivelační váleček s plastovými trny (Zdroj: Depositphotos)

Rotační lasery

Rotační lasery pracují ve vodorovné i svislé rovině, podle zvoleného typu můžou využívat i sklony v ose X a Y. Paprsek se otáčí okolo své osy, dokonce je schopen vytvořit výseč od 15 do 60°. Jeho efektivita spočívá v automatickém vyrovnávání a naprosté přesnosti v kterémkoliv prostředí. Rotační lasery pracují díky dobíjecím akumulačním článkům, nejsou tedy narušovány ani případnými otřesy v okolí. Lasery mají kontrolní systém, který odhalí vážné odchylky nebo narušení roviny. Nepoškodí je ani vliv vlhka, prachu nebo neopatrná manipulace. Snadno se ovládají. Jsou stabilní díky stativu nebo jiné pevné podložce, na kterou se usadí. Zmíněný stativ je velmi důležitý, protože zajišťuje dokonalou rovinu při měření.

Měření
Podlahy nejsnáze zaměříme rotačním laserem (Zdroj: Depositphotos)
Laser
Rotační laser se ustaví na stativ či jinou stabilní podložku a jediným stiskem tlačítka se spustí (Zdroj: Depositphotos)

Co je vágrys a jak funguje v praxi?

Když máme změřeny výšky podlah a víme, kde budeme brousit a kde budeme dolévat nivelačku, tak známe čistou výšku podlahy a můžeme si udělat takzvaný vágrys. Vágrys (z německého der Waagriss, doslovně váhorys), také vodorovina nebo niveleta je narýsovaná vodorovná čára, která slouží k odměřování výškových úrovní na stavbách. Většinou bývá v úrovni 1 metru nad povrchem budoucí podlahy a je vyznačena po obvodu každé místnosti. Používá se k zaměření výšek stavebních částí, jako jsou jednotlivé vrstvy podlahy, i pro určení výšky osazovaných stavebních dílů a instalací – oken, dveří, zařizovacích předmětů v koupelnách a kuchyních, vývodů pro napojení topení, odpadů, plynu a vody, vypínačů, zásuvek či osvětlení. (Zdroj: Wikipedie)

Vágrys1
Vyznačení vágrysu (Zdroj: Depositphotos)

Vyznačení vágrysu

Budoucí hotová podlaha se značí niveletou nula (neboli nulka). Od ní se vágrys naměří ve výšce jednoho metru a po obvodu jednotlivých místností se označí tužkou. Má své logo, které by každý řemeslník měl znát. Vyznačení ve výšce jednoho metru má praktické důvody: lépe se vyměřuje, je dobře vidět a výpočet cílové úrovně je snadný (přičte se 100 cm), čímž se snižuje riziko chyby. (Zdroj: Wikipedie)

Značení
Po naměření rotačním laserovým měřidlem se na celém obvodu místnosti udělá ryska (Zdroj: Prima DOMA)
Vágrys
Vágrys - vodorovina nebo niveleta je narýsovaná vodorovná čára, která slouží k odměřování výškových úrovní na stavbách (Zdroj: Prima DOMA)

Pokud není možné vágrys na stěnu narýsovat, například na zdi z hliněných cihel nebo s otlučenou omítkou, zatlučou se do požadované výšky hřeby a mezi ně se napne provázek. Ten se však musí stále kontrolovat, aby se neprověsil. Není-li možné dodržet výšku vágrysu jeden metr (například když vychází do spáry, kam nelze rýsovat), volí se výška alespoň 1,2 m, aby byla odlišná niveleta dobře patrná. Podle potřeb řemeslníků lze vytvářet i nivelety v jiných výškách, například pro obkladače nebo truhláře pro výšku obkladu v 1,8 metru. Podle vágrysu se řídí všichni, kteří na stavbě či rekonstrukci pracují. Proto by měl být vždy písemně (nejlépe ve stavebním deníku) předán každému novému dodavateli. (Zdroj: Wikipedie)

Co uvidíte tento týden?

  1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
  2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
  3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
  4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
  5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
  6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu