Fotovoltaika jako nový standard pro rodinné domy. Jak vybrat tu správnou?

Fotovoltaika jako nový standard pro rodinné domy. Jak vybrat tu správnou? (Zdroj: ČEZ Prodej, a.s.)

Fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu se pomalu, ale jistě stává standardem. Stále víc majitelů rodinných domů si totiž uvědomuje výhody, které získají, pokud se právě pro takovou technologii rozhodnou.

Finanční úspora, větší míra energetické soběstačnosti a snížení dopadů provozu domu na okolní prostředí jsou nejčasnější důvody pro pořízení takové technologie, avšak aby byla splněna očekávání, se kterými se investor pro takovou investici do fotovoltaické elektrárny rozhoduje, je nutné se už na počátku rozhodnout pro správné řešení.

Doba, kdy bylo cílem instalace využít střechu na plno, vyrobit maximální množství energie, a co se nestihne spotřebovat, prodat za zajímavé peníze do sítě, už je pryč. Dnešní domácí střešní elektrárny se navrhují tak, aby vyrobily maximální množství energie, které je možné v domě spotřebovat. Aby toho bylo možno dosáhnout, je nutné vzít v potaz jednu fyzikální vlastnost fotovoltaického panelu. Konkrétně tu, že elektrárna vyrábí hlavně tehdy, pokud jsou světelné podmínky ideální.

Tyto podmínky obvykle nastávají hlavně dopoledne nebo brzy odpoledne, a to je důvod, proč je nutné při návrhu zohlednit varianty akumulace elektrické energie. Pokud by možnost akumulace nebyla součástí elektrárny, majitel by energii, kterou nestíhá spotřebovat v momentě výroby, a to zejména v dopoledních hodinách, musel posílat do elektrické distribuční sítě s mnohem menším ziskem, zapříčiněným složitostí a výkupními cenami. Největší hodnotu má vyrobená energie, kterou stihne dům využít a díky níž není nutné nakupovat energii ze sítě. Navíc nějaká forma akumulace je nutnou podmínkou pro získání státní dotace a jakákoliv forma „virtuálního“ či jiného úložiště nikdy nenahradí to skutečné.

Foto-04-fotovoltaika
Dnešní domácí střešní elektrárny se navrhují tak, aby vyrobily maximální množství energie, které je možné v domě spotřebovat (Zdroj: ČEZ Prodej, a.s.)

I teplo je energie!

Akumulovat neboli ukládat energii je při dnes dostupných technologiích možné buď ve formě tepla, či přímo v domácích bateriích. Při akumulaci energie ve formě teplé vody je z přebytků energie ohřáta teplá voda v zásobníku, která může být využita dle potřeby a na jejíž ohřev se nemusí spotřebovávat energie ze sítě. Tato metoda je limitována omezeným množstvím takto využitelné energie, a navíc z teplé vody nikdy nelze získat zpět elektrickou energii. Tento způsob akumulace vyžaduje obvykle nižší investici, avšak ta je vykoupena nižšími dosaženými úsporami.

Vylepšenou formu akumulace ve formě tepelné energie získáme zapojením tepelného čerpadla. Zde se pro ještě efektivnější ohřev teplé vody, a to jak na vytápění, ohřev vody, tak i na chlazení, využívá vlastností tepelného čerpadla. Výhodou je efektivní pokrytí všech energetických potřeb jedním systémem s jedním řízením, který je podpořen vysokou státní dotací. Tento systém ale není vhodný pro každý dům, a právě způsob vytápění je často limitujícím aspektem.

foto-068
Vylepšenou formu akumulace ve formě tepelné energie získáme zapojením tepelného čerpadla (Zdroj: ČEZ Prodej, a.s.)

Baterie už není luxus

Dnes nejpopulárnější je akumulace vyrobené energie v domácích bateriích. Díky fotovoltaickým panelům napojeným na baterie můžete vyrábět velké množství energie, a pokud ji nestihnete spotřebovat, využije se přebytečná energie pro nabíjení baterií. V nabitých bateriích je energie připravena na moment, kdy vyráběné energie nebude dostatek, a spotřeba domácnosti tak začne být pokrývána právě bateriemi. Energie ze sítě se využívá, když už ani baterie nestačí. Domácí bateriové úložiště zajistí maximální zužitkování energie z panelů a úspory domácnosti, i když zrovna slunce nesvítí, a díky funkci záložního zdroje zároveň zvýší bezpečnost dodávek elektrické energie ze sítě.

Dnešní trh je zahlcen nabídkou různých domácích baterií, a proto je při výběru dodavatele takového řešení nutné zohlednit, zda nabízené baterie umožňují funkci záložního zdroje, tedy že fungují i při výpadku dodávek elektrické energie a jsou schopny zásobovat energií celý dům. Příkladem baterie, která toto vše dokáže zohlednit, je ČEZ Battery Box, vyráběný v jižních Čechách. Jeho kompaktní all-in-one řešení, kdy jsou veškeré potřebné komponenty obsaženy uvnitř boxu, navíc umožňuje velmi rychlou instalaci. Dá se narazit na výrobky i věhlasných světových technologických firem, které však nemusí být vhodné pro český trh a zdejší specifické elektrické rozvody.

foto-068
Díky fotovoltaickým panelům napojeným na baterie můžete vyrábět velké množství energie (Zdroj: ČEZ Prodej, a.s.)

Dodavatel energie může pomoci i s fotovoltaikou

Při volbě správného systému pro konkrétní dům je nutné zohlednit očekávání budoucího majitele elektrárny, stejně jako technické možnosti domu. Současná spotřeba a její charakter jsou stejně rozhodující jako stanovení prioritního požadavku zákazníka na maximální možnou finanční úsporu, minimální investici, možnost provozu v ostrovním režimu či nejkratší dobu návratnosti. Spolehlivý dodatel by měl všechny tyto aspekty zohlednit a najít správné řešení.

Fotovoltaické elektrárny mají obvykle velmi dlouhou životnost a tomu odpovídá i návratnost investice. Tu lze výrazně zkrátit získáním dotace, a proto by se měl spolehlivý dodavatel zaručit za správný návrh velikosti elektrárny a kapacity baterií, tak aby byly splněny všechny podmínky pro úspěšné získání dotace. V neposlední řadě by měla být zvážena schopnost dodavatele dostát dlouhým záručním lhůtám, které jsou obvykle poskytovány. Silný dodavatel energie, jako je například ČEZ, má potřebnou stabilitu a schopnost nabídnout správné řešení i s garantovanou dotací.

Obecně se nedá o jedné variantě prohlásit, že je ta jediná správná. Výběr té správné varianty je většinou náročnější proces a dva totožné domy mohou být vybaveny různými systémy, a přesto budou oba majitelé spokojeni a budou se těšit z toho, jak jim elektrárna dobře funguje. 

Co uvidíte tento týden?

  1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
  2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
  3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
  4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
  5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
  6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu