V 8. dílu Online stavebního deníku dohlédnou Fachmani na instalaci nových oken a izolaci fasády

V 8. dílu Online stavebního deníku dohlédnou Fachmani na instalaci nových oken a izolaci fasády (Zdroj: Online stavební deník)

Prací na stavbě v Tišicích přibývá. Sotva se položila nová střecha, je čas na nová okna, která je potřeba nainstalovat a zároveň se bude dávat nová izolace na fasádu A aby toho nebylo málo, vyrazí Pepa s Karlem do vzorkové prodejny vybírat zámkovou dlažbu, no jakmile uviděl Karel sličnou obchodnici, byl štěstím bez sebe.

Karel vybírá novou dlažbu

Setkání s milou obchodní zástupkyní bylo pro Karla příjemným zpestřením dne. Dříve, než ho Pepa vyslal vybrat si novou dlažbu, dostal na cestu pár rad, podle čeho dlažbu vybírat:

  • Měli bychom mít alespoň hrubou představu, jakou dlažbu chceme
  • zaměříme se na velikost dlažby, tvar a barvu
  • svůj tip bychom měli konzultovat s projektantem

Karlovi byla nabídnuta venkovní zatravňovací dlažba. Problém vyvstal hned, jak Karel dlažbu uviděl, neboť jeho představa byla - dle jeho slov - diametrálně odlišná od toho, co mu nabídl Pepa. Tedy až do té doby, než se ukázalo, že obě dlažby jsou totožné a liší se pouze tím, že jedna byla umístěna vertikálně na vzorníku a mezi spárami již měla narašenou trávu, zatímco ta druhá byla položená na zemi a bez trávy. Na cestu domů se oba aktéři pro jistotu vybavili obsáhlým katalogem, kdyby si to "náhodou" rozmysleli.

Dlažba
Pepa s Karlem byli vybírat novou dlažbu (Zdroj: Prima DOMA)

Fachmani dohlédnou na instalaci oken

Než se Karel a Pepa vrátili ze vzorkové prodejny, na stavbu přivezla firma nová okna na míru i se zaměstnanci, kteří budou okna instalovat. Pokud si necháte vyrobit nová okna, ať už plastová nebo dřevěná, měli byste požadovat i jejich bezchybné umístění do připravených otvorů odborníkem. Jen tak si zajistíte možnost reklamace a také nepřijdete o záruku.

Penetrace
Ostění je potřeba před montáží napenetrovat (Zdroj: Prima DOMA)

Takové akci by měl být přítomen montážní technik. Usazení nových oken vyžaduje opravdu precizní a kvalitní práci. Nová okna se budou montovat na již zedníky připravené a začištěné ostění. Prostor okolo oken musí být hladký, zbavený nečistot a nerovností. Těsně před instalací okenních rámů se ostění napenetruje, čímž se docílí dokonalého přilnutí fólií.

Montáž
Okna se usadí do připraveného a omítnutého ostění (Zdroj: Prima DOMA)

Na rám oken se nejprve nalepí ochranné fólie - venkovní je paropropustná, která odvede vlhkost ven a vnitřní je parotěsná, která zamezí proniknutí vlhkosti do interiéru. Fólie také nedovolí proniknutí montážní pěny tam, kam nemá. 

Fólie
Nová okna jsou vybavena paropropustnou fólií i parozábranou (Zdroj: Prima DOMA)

Většina oken je ke koncovému zákazníkovi dodávána s již předvrtanými otvory pro ukotvení do stěn. Je to snazší, protože nemusíme pak složitě přemýšlet, kde rámy navrtat a zda se trefíme přesně do zdi. Na stavbě se pak pouze nasadí do otvorů turbošrouby a okna se připevňují podle kotevního plánu.

Rámy oken se po nasazení a přivrtání zkontrolují, zda jsou ve vodováze a následně se vypění všechny spáry mezi rámem a zdí montážní pěnou. Ta se musí nechat zaschnout, což je záležitost cca 48 hodin, kdy je pěna již zcela suchá. Přebytečnou pěnu pak lehce odlamovacím nožem odřízneme.

Přivrtání
Okna se přivrtají v předem připravených otvorech pro vruty (Zdroj: Prima DOMA)

Montážní dělník či technik pak po skončení montáže předá práci tomu, kdo je zadavatelem na smlouvě. Zároveň zadavatele instruuje, jak se s okny a zde i s posuvnými dveřmi zachází a jak je čistit. Součástí instruktáže je i vysvětlení, že firma nabízí servisování 1x ročně zdarma a samozřejmě reklamace v době záruky taktéž zcela zdarma. Karel byl také poučen, aby si pořídil silikonový sprej na promazávání okenního kování a gum, a také aby dbal na neustálou průchodnost odvodňovacích kanálků v rámech oken.

Okno
Pod okna se musí připevnit venkovní parapet (Zdroj: Online stavební deník)

Vybouraný mramor

Karel nad vybouraným mramorem v koupelně řádil jako tajfun. Nakonec mu musel Josef Beneš vysvětlit, že by mramor musel pryč tak jako tak, a to kvůli hydroizolaci. Koupelna je exponované místo, kde se nejvíce drží vlhkost a pokud by nebyla podlaha i stěny chráněná hydroizolací, budou vlastně veškeré rekonstrukční změny a práce k ničemu. Pod nechráněnou krytinou by se zadržovala voda a vlhkost, následně by vzlínala do zdí a velmi brzy by se začaly tvořit mokré mapy a následně i plísně. A všechny takové problémy, které by se zákonitě objevily by šly za stavební firmou, která by musela řešit reklamaci (neboť i rekonstrukce domu podlého záruce, a i zde je možné uplatňovat reklamace na závady a problémy). Proto je vždy ideálnější rekonstrukci provádět i za cenu vyšších nákladů, než se snažit ušetřit pár tisícovek a říci si, že stávající podlaha je ještě dobrá a mramor se mi líbí, není potřeba do ní zasahovat.

Jak pokládat izolaci na fasádu?

Nastal čas na vnější izolaci. Karel obdivoval zvláštní šedé desky s otvory a usoudil, že právě ty otvory jsou v deskách nejspíš proto, aby se do nich dostalo lepidlo, čímž bude deska na fasádě držet pevněji. I když to Karlovu myšlenku evokuje, není tomu tak. Izolační desky na fasádu budou lepit poté, co se fasáda umyla a kdy v domě stále probíhají, a ještě dlouho budou probíhat další práce a úpravy, např. vylévání podlah či další výstavby. A to všechno bude znamenat spotřebu vody, která musí následně někudy vyprchat. Ovšem přes hermeticky uzavřenou izolaci na fasádě by to nešlo, avšak díky otvorům v izolačních deskách zůstane fasáda prodyšná a voda bude moci prostoupit ven. Otvory v deskách jsou navíc koncipovány tak, aby při lepení na fasádu nedocházelo k jejich zaplnění stěrkovou hmotou a také nebude docházet ke kondenzaci vody. Z toho důvodu je nutné desky na stěnu lepit právě otvory dovnitř. 

Lepení
Desky se na fasádu skládají stejně jako cihly (Zdroj: Online stavební deník)

Další důvod, proč byly vybrány právě tyto izolační desky je skutečnost, že díky nim bude moci Karel požádat o dotaci "Zelená úsporám" v rámci dotačního programu o zdravém a úsporném bydlení.

Jak desky lepit?

Jsou dva způsoby, jak začít. V obou případech se začíná odspodu - buďto na startovací lištu, která se přichytí na fasádu nebo jednodušeji pomocí rovné latě, přivrtané na fasádu. Startovací lišta je sice skvělá záležitost, ale je potřeba při ní dodržovat dilatace, dbát, aby nevznikly tepelné mosty a samotná hliníková lišta nemusí být zrovna dobrou variantou co do výběru materiálu jako pohledového, neboť lišta je vidět.

Dřevěná lišta je pouze provizorium, které naznačí rovinu pro následné lepení desek. Jakmile pak desky za 1-2 dny zcela zaschnou, lišta se odstraní. Po dokončení celé izolace se pak dolů umístí klasická okapnička, která bude odvádět vodu, stékající po nové fasádě mimo základy domu. 

Samotné lepení probíhá tak, že by mělo být lepidlem zaplněno cca 70 % desky. Základem je vytvořit z lepidla rámeček okolo obvodu desky, aby se zamezilo proudění vzduchu mezi deskami. Díky tomu se také značně eliminuje možnost (v případě požáru), že desky prohoří od země až na střechu. Navíc se výrazně snižuje tepelně izolační efekt. 

Desky okolo oken
Okolo oken se desky vyřezávají do tvaru písmene L (Zdroj: Online stavební deník)

Při lepení se následně postupuje jako při zdění cihlami, tedy nesmí se vytvářet průběžné spáry. V případě lepení desek okolo dveří a oken se z desek vyřezávají tvary písmene L. To proto, aby neprobíhala spára zároveň s parapetem. Zásadně se desky neslepují k sobě ve spárách. Pokud někde vznikne širší mezera než 5 mm, je potřeba jí vyplnit polystyrenem a teprve potom se doplní pěnou. Vždy je potřeba dbát na pevné sražení desek k sobě a vyvarovat se větších mezer. Montážní pěna má zcela jiný tepelný odpor než samotná izolace a je potřeba jí používat pouze jako nouzové řešení problému. 

Spáry
Pouze v nejnutnějším případě se vzniklé mezery vyplňují pěnou (Zdroj: Online stavební deník)

Pokud potřebujete desku uříznout, nikdy nepoužívejte pilku nebo nůž. Tím se okraje desek roztřepí a "ohlodají". Ideální na řezání izolačních polystyrenových desek je speciální řezačka s odporovým drátem, který řez v deskách utaví a vznikne rovná plocha. Taková řezačka není finančně náročná a rozhodně se vyplatí si jí na takto rozsáhlé izolace pořídit. Nejhorší ze všeho je navíc odpad, který při řezání desek pilkou nebo nožem vzniká a kdo někdy uklízet rozfoukaný polystyren z půlky vesnice ví, o čem je řeč.

Kotvy
Kotvy se navrtávají v rozích desek a dále podle propočtů projektanta (Zdroj: Online stavební deník)

Další fází po nalepení desek na fasádu je kotvení, protože samotné lepidlo by desky na fasádě neudrželo. Kotvy nejsou ani tak kvůli možnému posunu desek, ale kvůli tlaku vzduchu, který by dokázat neukotvené desky vytrhat. Kotvení se provádí tak, že by měly být přichycené všechny rohy desek a spáry. Dále pak na základě propočtů projektanta se podle určitých tabulek stanoví, kde se v izolačních deskách přidávají další kotvy. Kotvy se provedou tak, že se frézkou vykrouží otvor, do něj se nasune hmoždinka, připevní se na ní kotvící spoj a místo výkruže se vypění. Nakonec se na výkruž nasadí plastová zátka.

Zátky
Zátky zakryjí kotvící prvky v deskách (Zdroj: Online stavební deník)
Izolace
Izolace se vede odspodu nahoru (Zdroj: Online stavební deník)

Co uvidíte tento týden?

  1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
  2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
  3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
  4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
  5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
  6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu