Nadkrokevní izolace pro dokonalé zateplení

Nadkrokevní izolace pro dokonalé zateplení (Zdroj: Online stavební deník)

Izolace střechy je důležitá, protože bez ní touto cestou dochází k největším tepelným ztrátám, navíc by podkroví bylo studené, a tedy neobyvatelné. Vkládat se může izolace buďto mezi krokve, pod ně nebo nad ně, případně kombinací těchto způsobů. V našem případě se volil nadkrokevní systém, který je velmi účinný.

Nadkrokevní izolace

V poslední době se častěji volí instalace střešní izolace nad krokve, důvodů to má hned několik:

 • zvětšení prostoru pod střechou - díky umístění izolace lze v podkroví získat až několik metrů krychlových prostoru, místnost tak hned bude působit vzdušnějším dojmem,
 • zamezení vzniku tepelných mostů - díky systému pokládky je možné při dobře odvedené práci vytvořit dobře izolovanou střechu, která nebude mít tepelné mosty,
 • díky nízké objemové hmotnosti není nutné dělat žádná dodatečná statická opatření na konstrukci střechy,
 • design - otevřený prostor s přiznanými krokvemi je velmi moderní,
 • izolaci lze díky umístění použít v libovolné tloušťce, případně lze kombinovat i s instalací izolace mezi krokve a pod ně,
 • montáž je rychlejší a jednodušší, 
 • parozábranu lze připevnit snadněji a spolehlivěji,
 • celkově je tato izolace vysoce spolehlivá, funkční a zajišťuje trvanlivost střechy i její konstrukce.
Desky
Izolační desky se na střechu instalují jako nadkrokevní izolace (Zdroj: Online stavební deník)

Instalace nadkrokevní izolace a bezpečnost

Vzhledem k tomu, že nadkrokevní izolaci je nutné instalovat z vnějšku, a ne zevnitř jak je tomu u izolace mezi krokve, je důležité myslet na bezpečnost při práci. Nejčastěji se používají lanové systémy, které se připevňují ke kotevním bodům na střeše. Ty musí být správně umístěny, a také se podle jejich umístění musí správně spočítat délka lana osobního úvazu. Zabezpečit je nutné i materiál nebo další předměty, který by mohly ze střechy spadnout a způsobit úraz nebo škodu. Na střeše není vhodné materiál skladovat ve velkém množství na jednom místě, aby nedošlo k jeho propadnutí.

 

PIR izolace

Kvůli zvyšování cen energií a novým zákonným opatřením se zvětšují tloušťky izolace, která se při zateplování střechy používá. Na trhu se proto objevují nové, modernější materiály, které při menší tloušťce dokážou lépe izolovat. PIR desky jsou vyrobeny z tvrdé polyuretanové pěny, takže je možné přímo na ně položit pojistnou hydroizolaci i latě, které se dlouhými vruty připevní až do krokví. Materiál, ze kterého jsou vyrobeny je navíc recyklovatelný, zdravotně nezávadný a při požáru se z něj neuvolňují škodlivé látky.

Krokve
Izolace mezi krokvemi se musí vypěnit, aby se předešlo tvorbě tepelných mostů (Zdroj: Online stavební deník)
PIR desky
PIR desky se skládají do sebe systémem pero-drážka (Zdroj: Online stavební deník)

Má  nadkrokevní izolace nevýhody?

I tento způsob položení tepelné izolace má své nevýhody:

 • je o něco dražší než izolace mezi a pod krokvemi,
 • pokud se krokve nechávají viditelné, je nutné zjistit požární odolnost krovu,
 • během rekonstrukce je třeba odhalenou střechu chránit proti dešti.
Spárování
Větší spáry musí být důkladně vyplněny PIR pěnou (Zdroj: Online stavební deník)

Montáž střechy s nadkrokevní izolací

 • původní krokve se kvůli rozdílné délce seříznuly a následně se prodloužily a připevnily na záklop, 
 • záklop z palubek - na krokve se zvrchu připevní palubky, které budou tvořit pohledovou vrstvu,
 • parobrzda/parozábrana - položí se s dostatečným přesahem a vzduchotěsně se spojí k sobě i k okolním stavebním konstrukcím (štít apod.),
 • PIR - položí se desky tepelné izolace. K zamezení vzniku tepelných mostů jsou použité desky opatřeny systémem pero - drážka a zasouvají se do sebe. Mezery mezi nimi jsou následně vyplněny PIR pěnou,
 • kolem komína se kvůli bezpečnosti udělalo obložení z čedičové izolace, která odolává vysokým teplotám, spáry se také vyplní pěnou,
 • pojistná hydroizolace chrání konstrukci před případným zatečením,
 • kontralatě upevní izolační desky - dlouhými vruty se přichycují až ke krokvím,
 • OSB desky vytvoří bednění, na nárožích je nutné je seříznout pod úhlem, aby dokonale zapadaly do sebe,
 • separační fólie vytváří prostor pro mikroventilaci, pokud by pod krytinou docházelo ke kondenzaci vlhkosti,
 • pod spádem se osadí žlabové háky,
 • pokládka krytiny začíná připevněním zakládácí lišty po obvodu střechy, na ní rovněž po obvodu přijde startovací šablona, potom už je možné jednotlivé šablony vrutem nebo speciálním hřebíčkem připevňovat,
 • na hřeben přijde hřebenová lišta s odvětráním, na tu již klasický hřeben, stejně tak je tomu u  nároží,
 • komín bude oplechován celý - získá tak na životnosti, ale protože k tomu nejsou speciální prvky, musí se šablony naohýbat.
Komín
Velký důraz se klade na izolaci okolo komínu (Zdroj: Online stavební deník)
Detail
Detail nadkrokevní izolace, pod níž je parozábrana s přesahem na pozednici (Zdroj: Online stavební deník)

Co uvidíte tento týden?

 1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
 2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
 3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
 4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
 5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
 6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu