Fotopostup - Zdění akustické příčky

Fotopostup - Zdění akustické příčky (Zdroj: Online stavební deník)

Postavit jednoduchou akustickou příčku není až tak náročná činnost, kterou zvládne i amatér. Pro lepší představivost vám nabízíme přehledný fotopostup, při němž se dozvíte, jak se staví akustická příčka.

Zdění akustické příčky - fotopostup

Akustická cihla = pevnost, zvuková izolace, tepelná akumulace, štíhlost a zrychlení výstavby. Zdivo z těchto cihel je určené pro nosné i nenosné konstrukce, pro obezdívání šachet v bytových domech, pro příčky a pro jiné konstrukce vyžadující zvýšený požadavek na zvukovou izolaci. Akustické cihly se vyrábějí z přírodní pálené hlíny. V tomto případě byly zvoleny cihly typu Porotherm 11,5 AKU, které jsou značně zesíleny v jádru, kde se nacházejí tzv. voštiny - příčky a otvoru uvnitř těla cihly. Akustická cihla se vyznačuje zesílenými voštinami z toho důvodu, že bude podstatně lépe izolovat zvuk. Obecně lze říci, že čím blíže jsou voštiny k sobě, tím lepší budou akustické vlastnosti.

Plán
Stavět se bude podle přesně zakresleného a zaměřeného plánu (Zdroj: Online stavební deník)

Nejprve, než se vůbec do zdění příčky pustíme, musíme pečlivě uklidit podlahu, zamést všechny nečistoty, prach a kamínky.

Úklid
Podlaha musí být napřed zbavena nečistot, úlomků cihel nebo kamínků (Zdroj: Online stavební deník)

Jak založit akustickou příčku:

 • zakládá se na zakládací maltu (tato má v sobě plastifikátor, který umožňuje zpracování po dobu 4 hodin)
První řada
Začíná se samozřejmě od podlahy, na kterou se nanese vrstva malty (Zdroj: Online stavební deník)
 • řady by se díky tomu, že se jedná o broušené akustické cihly, mohly lepit pěnou, ale efektivnější bude zvolit tenkovrstvou maltu (tenkovrstvá malta má až o 1db lepší zvukové vlastnosti než lepící pěna
Míchání
Malta se rozmíchává s vodou na řidší směs (Zdroj: Online stavební deník)
 • začátečníci mohou použít zakládací soupravu, jinak stačí vodováha a provázek nebo laser
Rovina
Cihly se dají srovnat pomocí gumové paličky do přesné roviny (Zdroj: Online stavební deník)
 • do akustických příček neumisťujeme žádné rozvody vody, plynu ani elektřiny (v případě nutnosti je potřeba vytvořené otvory nebo drážky zaplnit zakládací maltou)
Cihly
Akustické cihly se pokládají do maltového lůžka do roviny (tu zajistí natažený provázek) (Zdroj: Online stavební deník)
 • abychom docílili stejné vrstvy malty ve všech řadách a na každé cihle, použijeme rozmíchanou maltu na hustotu medu a do ní vždy každou cihlu namočíme
Namáčení
Akustickou cihlu postačí namočit do tenkovrstvé malty (Zdroj: Online stavební deník)
 • totéž platí při poškození akustické cihly např. při vylomení, vzniklé místo se vyplní zakládací maltou, která má stejnou objemovou hmotnost jako akustická cihla
 • první řada akustických cihel se založí na vrstvu zakládací malty, rovina se kontroluje vodováhou
Stavba příčky
Akustická příčka se vyzdívá stejně jako jiné zdi z obyčejných cihel (Zdroj: Online stavební deník)
 • pokud v akustické příčce bude otvor (dveře, okno), musíme instalovat překlad, který bude ze stejného materiálu jako akustické cihly (zde se použil keramický nenosný překlad 11,5 cm)
Příčka
Běžným způsobem vyzdíme příčku (Zdroj: Online stavební deník)
Malta
Na místo, kde budeme usazovat překlad, navrstvíme maltu (Zdroj: Online stavební deník)
 • překlad se umístí běžným způsobem na vrstvu malty nad otvor a další řada cihel, která se bude zdít nad překlad, se připraví do potřebné velikosti - tzn. cihly je potřeba nařezat tak, aby byly společně s překladem zároveň s ostatními cihlami v řadě
Překlad
Překlad nad vchod by měl být ze stejného materiálu jako akustické cihly (Zdroj: Online stavební deník)
Malta nad překladem
Na překlad se nanese opět vrstva malty a do ní se budou usazovat seříznuté cihly (Zdroj: Online stavební deník)
Cihly nad překladem
Abychom zachovali rovinu i nad překladem, musíme cihly seříznout (Zdroj: Online stavební deník)
 • pokud budeme příčku kotvit do stropu, je potřeba udělat otvor skrz celou cihlu, přikotvit jí ke stropu a otvor opět zaplnit maltou
Poslední řada
Poslední řadu u stropu dozdíme tak, aby se dotýkala stropu, pokud zbyde větší mezera, vyplníme jí seříznutými cihlami (Zdroj: Online stavební deník)
 • mezeru mezi příčkou a stropem je možno vypěnit, ale abychom dodrželi správné akustické vlastnosti, mezeru vyplníme maltou.
Lepení u stropu
Akustická příčka se zakončí poslední řadou u stropu a následně se musí zaházet i spára mezi příčkou a stropem (Zdroj: Online stavební deník)

Co uvidíte tento týden?

 1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
 2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
 3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
 4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
 5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
 6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu