Jak postupovat při pokládce střešní krytiny?

Postup pokládky střešní krytiny má svá přesná pravidla (Zdroj: Prima DOMA)

Návod na pokládku střešní krytiny může být dobrý pro ty, které nebaví číst dlouhé články až do konce. Jednoduše a krok za krokem vám ukážeme, jak se pokládá střecha úplně od začátku od stržení staré krytiny až po pokládku té nové.

Postup pokládky střešní krytiny

Původní konstrukce domu a střechy:

 • Obvodové nosné stěny jsou z plynosilikátových tvárnic.
 • Suterénní stěny jsou pravděpodobně zděné z keramické cihly.
 • Stropy jsou skládané pravděpodobně z hurdisků a přebetonované.
 • Konstrukce krovu je tesařská.
 • Stávající střecha je valbová.
 • Krokve jsou ve středu podepřeny vaznicí, která je uložena na čtyřech sloupcích kotvených do stropní konstrukce. Ve stropní konstrukci bude dle předpokladu ocelová výměna, na kterou je sloupek uložen.
 • Střechu domu budeme muset udělat novou se zachováním stávající konstrukce krovu. Bude instalovaná nová lehká krytina střechy včetně nové skladby s tepelnou izolací.

Nejprve bylo potřeba odstranit starou střešní krytinu.

Začátek
Na začátku byl dům, který potřeboval rekonstrukci (Zdroj: Online stavební deník)

Pod ní se objevila prkna s obrovským množstvím hřebíků a dlužno dodat, že většina prken nebyla zrovna v dobré kondici.

Prkna
Stará prkna byla ve špatném stavu, takže se raději použila nová (Zdroj: Online stavební deník)

Po zhodnocení stavu padlo rozhodnutí, že než zdlouhavě ošetřovat každé prkno a vytahovat staré hřebíky, je efektivnější podbití rozebrat a nahradit novým.

Volba padla na palubky. Ty se ještě před instalací na střechu natřely, aby se zvýšila jejich životnost a zamezilo se vtékání vody do spár, kde by došlo k rychlému trouchnivění.

Nové latě
Palubky a veškeré dřevěné konstrukce se nejprve namořily a natřely (Zdroj: Online stavební deník)

Samotné původní trámy byly v uspokojivém stavu, proto došlo pouze na jejich očištění a hloubkové namoření. 

Trámy
Kontrola odhalených trámů je nutností (Zdroj: Online stavební deník)

Konce starých trámů se odřízly. Na pozdější nadkrokevní izolaci se nasadí falešní krokve, které střechu prodlouží. Mezi trámy a pohledovými palubkami tak vznikla mezera. Pozednice se dozdí cihlami a omítne.

Pozednice
Mezi trámy a zdí se otevřel volný prostor, který se vyplní cihlami a omítne (Zdroj: Online stavební deník)

Palubky se začaly přibíjet na trámy od okraje střechy. Aby nezůstala střešní konstrukce odkrytá po celou dobu rekonstrukce, proti nepřízni počasí se zakrývala ochrannou plachtou a stará prkna se rozebírala po částech.

Palubky
Ukázka výměny starých prken za nové palubky (Zdroj: Online stavební deník)

Kvůli projektu, který do budoucna počítá s obytným podkrovím, bylo potřeba ubourat část původního zdiva pod střechou.

Podkroví
Bylo potřeba také ubourat kus původního zdiva (Zdroj: Online stavební deník)
Pohled zevnitř
Pohledová část na podbití palubkami (Zdroj: Online stavební deník)

Na palubky se posléze natáhla parobrzda - tepelně izolační fólie, která má parotěsnou zábranu, a tedy dovolí prostupu vlhkosti a par z obytných místností ven, ale nepropustí vlhkost dovnitř.

Parozábrana
Na nové palubky se natáhne samolepicí parozábrana (Zdroj: Online stavební deník)
Okraj
Parobrzda přesahuje přes okraj střechy (Zdroj: Online stavební deník)

Přes okraj střechy byly nainstalovány falešné krokve. Jsou to části silných trámů, které vytvoří přesah střechy. Krokve byly zaříznuty a zabroušeny v úhlu podle sklonu střechy.

Broušení
Falešné krokve bylo potřeba přizpůsobit sklonu střechy (Zdroj: Online stavební deník)
Instalace krokví
Nové krokve jsou připevněny na okraj střechy a mezi ně se bude následně vkládat nadkrokevní izolace (Zdroj: Online stavební deník)

Pokládka izolace

Byly použity PIR desky a vytvořena nadkrokevní izolace proto, aby se nezmenšil prostor v podkroví, který bude využit jako obytný. PIR desky mají ideální vlastnosti a systém pero-drážka jako palubky, takže se do sebe velmi dobře zasunou a izolace je velmi kvalitní.

PIR desky
Izolace v podobě PIR desek se pokládá jednoduše a rychle (Zdroj: Online stavební deník)
Izolace
PIR desky se skládají do sebe systémem pero-drážka, takže perfektně zapadnou (Zdroj: Online stavební deník)

Mezi krokvemi se desky seřízly na požadované rozměry, což lze udělat obyčejnou tesařskou pilou. 

Nadkrokevní izolace
Nadkrokevní izolace PIR deskami byla zvolena proto, aby se nesnižoval obytný prostor podkroví (Zdroj: Online stavební deník)

Následovalo dokonalé vyplnění spár PIR pěnou, která je na stejné bázi jako izolační desky. 

Pěna
Veškeré spáry bylo potřeba důkladně vypěnit PIR pěnou (Zdroj: Online stavební deník)

Protože se počítá s původním zděným komínem pro odvod spalin při topení, je potřeba i okolo něj provést izolaci. Okolí komínu se nejprve obestaví čedičovou vlnou, která izoluje teplo, a poté, co se doplní izolace, se celý vnější obvod komínu důkladně vypění PIR pěnou.

Komín
Okolo komínů bylo potřeba provést izolaci čedičovou vlnou (Zdroj: Online stavební deník)

Dalším krokem bylo pokrytí střechy červenou ochrannou fólií. Je to tzv. vnější difúzní fólie, která větrotěsně zakryje střechu. Fólie se v místech překrytí zajistila lepicí páskou na namáhané spoje, aby se předešlo vytvoření tepelných mostů. Aby fólie neuletěla při náporu větru, byla provizorně zpevněna několika latěmi.

Latě
Přichycení folie latěmi (Zdroj: Online stavební deník)
Fólie
Červená fólie má izolační vlastnosti a parobrzdu (Zdroj: Online stavební deník)

Na červenou fólii se následně připevnily kontralatě, které slouží jako konstrukce pro pokládku bednění z OSB desek. Kontralatě se přišroubují velmi dlouhými vruty a přichytí se do původních trámů pod izolací.

Vruty
Kontralatě se připevňují extra dlouhými vruty do původních trámů pod izolací (Zdroj: Online stavební deník)
Kontralatě
Na celou plochu střechy je potřeba nainstalovat kontralatě, které budou držet bednění z OSB desek (Zdroj: Online stavební deník)

Kompletní zakrytí střechy před samotnou pokládkou střešní krytiny zajistí OSB desky. Jsou díky svým vlastnostem takřka nezničitelné a využitelné prakticky všude. Desky se naskládají na střechu, ukotví vruty a přebytečný materiál se odřízne okružní pilou.

Bednění
Celá zaizolovaná střecha se zaklopí bedněním z OSB desek (Zdroj: Online stavební deník)

Pokládka střesní krytiny

Přes OSB desky se přetáhne poslední vrstva podkladního pásu a je možno začít pokládat střešní krytinu. Zde byla vybrána EVROšablona, kosočtvercová hliníková krytina s povrchovou úpravou. Startovací šablony se připevňují do bednění pomocí konvexních hřebíků FeZn délky 25 mm. Na tyto zakládací šablony následně zasouváme do zámků samotné EVROšablony, které opět připevňujeme v horní části šablony konvexním hřebíkem FeZn 25 mm. Pokrývat lze zprava nebo zleva analogicky obdobně jako u eternitových desek se zkosenými rohy. Začne se od okraje střechy, kam se nasadí lišta okapní nebo zatahovací okapní lišta ze soupravy EVRO a na ní se položí první řada krytiny, která se označuje jako startovací řada. 

Krytina
EVrošblony jsou lehké, ale pevné a pokládka střechy postupuje rychle (Zdroj: Online stavební deník)
Založení
Na okraj střechy se založí zakládací lišta a na ní se pokládá startovací řada EVROšablon (Zdroj: Online stavební deník)

Než se začne pokládat střešní krytina, upevní se do OSB desek háky na okapy. Aby tyto háky nevystupovaly nad desky, zadlabou se přímo do desek a trámů pod nimi.

Okapy
Pod novou střešní krytinu se také umístily háky na nové okapy (Zdroj: Online stavební deník)

Pak se již může pokračovat v pokládce směrem vzhůru ke hřebeni střechy. Mezitím, než se položí celá střecha, nainstaluje se střešní okno. Zde se musí doplnit další vrstva izolace v podobě pěny, kterou se vypění prostor mezi oknem a střechou a přes tuto izolaci se natáhne izolační fólie.

Střešní okno
Po usazení se musela provést dokonalá izolace okolo střešního okna (Zdroj: Online stavební deník)

Střešní krytina se pokládá rychle až ke hřebeni. Na nárožích a na hřeben se pak překryje plechovými větracími lištami a hřebenáčem. 

EVROšablony
EVROšablony se pokládají odspodu směrem ke hřebeni (Zdroj: Online stavební deník)
Krytina
EVROšablony se skládají pomocí drážek (Zdroj: Online stavební deník)
Hřeben
Hřeben střechy se pak přikryje hřebenáčem (Zdroj: Online stavební deník)
Střecha
Při pokládce se postupuje od okraje střechy vzhůru (Zdroj: Online stavební deník)

Výsledkem je hotová střecha s dlouhou životností a v moderním designu za pomoci nejnovějších trendů ve stavebnictví a pokládce střešních krytin.

Nová střecha
Nová střecha bude mít dlouhou životnost, minimálně 60 let (Zdroj: Online stavební deník)

Co uvidíte tento týden?

 1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
 2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
 3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
 4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
 5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
 6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu