V 7. dílu online stavebního deníku budou Fachmani řešit dešťovou vodu

V 7.díle Online stavebního deníku budou Fachmani řešit dešťovou vodu (Zdroj: Online stavební deník)

Zadržování dešťové vody patří k mnoha činnostem, které napomáhají k ekologickému způsobu bydlení. Kromě to ho vám vysvětlíme, proč je důležité přede zateplením fasády zmíněnou fasádu pečlivě umýt, jak se zdí akustická příčka a co dělat v případě reklamace špatně dodaného materiálu.

Na stavbě všechno frčí a je na čase do hotové střechy usadit střešní okna, v rámci dalšího cyklu přípravných prací umýt fasádu, na kterou se bude nanášet penetrace a následně se bude fasáda zaizolovávat, začnou se zaměřovat podlahy, zedníci přistoupí ke zdění akustických příček, Karel s Pepou si osobně dojedou vybrat do firmy jímku na dešťovou vodu, a také dojde na jednu reklamaci.

Jak zadržet dešťovou vodu?

Dešťovou vodu v posledních létech vnímáme jako užitečného pomocníka. Je zdarma a pokud jí nashromáždíme dostatečné množství, můžeme pomocí ní ušetřit vodu pitnou. Dešťová voda je využitelná nejen na zalévání zahrady, ale také na splachování toalety, praní nebo úklid v domácnosti. Jak ale dešťovku uchovat na horší časy?

Jáma3
Pepa a Karel kontrolují pečlivost vyhloubené jámy pro dešťovou jímku (Zdroj: Online stavební deník)

Pomocí okapů jsme jí už sváděli do kdejakého sudu, který jsme na dvoře našli. Naštěstí existují i sofistikovanější nádoby - dešťové jímky. Vyrábějí se buď jako plastové velkoobjemové nádoby nebo betonové. Než si však takovou jímku pojede Karel vybrat, měl by vědět pár důležitých věcí:

  • jak velkou jímku bude potřebovat (velikost se odvíjí od množství srážek v dané lokalitě, plochy pozemku a velikosti střechy)
  • k čemu bude dešťovku používat (zalévání zahrady, splachování, mytí, praní,...). Navíc, pokud bude dešťová voda svedena do domu za účelem jejího dalšího využívání, musí mít samostatný okruh a být oddělena od okruhu pitné vody.
  • jaká je výška hladiny spodní vody (spodní voda může stabilitu nádrže na dešťovku narušit, proto je vždy nasnadě, pokud volíme nádrž plastovou nádrž obetonovat nebo instalovat nádrž dvouplášťovou).
Jáma2
Na první vrstvu betonu založíme kari síť (Zdroj: Online stavební deník)

V případě volby (jako u Karla), že si vybereme nádrž betonovou, odpadá mezičlánek obetonování, neboť samotná hmotnost jímky je dostatečná na to, aby jí spodní voda vychýlila ze svého těžiště. A jak se jímka instaluje? 

Na začátku všeho je bagr, který vyhloubí dostatečně velkou jámu na Karlově zahradě a do jámy se pomocí jeřábu jímka usadí. Do připraveného otvoru se nasadí potrubí, které bude vodu rozvádět na patřičná místa a jímka se zeshora opatří betonovou deskou. Celá nádrž se pak zasype zeminou a Karel si může nahoře třeba pěstovat macešky.

Jáma
Dno jámy se nakonec vybetonuje silnou vrstvou betonu (Zdroj: Online stavební deník)

Střešní okna

Ačkoliv se při pokládce střechy firma trefila zrovna do období dešťů, nakonec bylo všechno zdárně dotaženo do konce a střecha už má svou novou krytinu. Nyní je ale potřeba nainstalovat střešní okna. I zde je potřeba vědět několik důležitých věcí, než si okna necháte usadit do střešní konstrukce:

1. Správně a přesně zaměřit rozteč krokví - okno se musí na své místo vejít a musí být dobře zaizolované.

Střešní okno
Jednotlivé komponenty dobře sestavíme (Zdroj: Online stavební deník)

2. Při přejímce oken provést jejich kontrolu, zda je naše objednávka kompletní a zda jsme dostali skutečně to, co jsme chtěli.

3. Prostudovat montážní návod - v případě nejasností kontaktujte výrobce.

4. Otvor do střechy vždy vyřezávejte o něco menší, než je velikost okna - snadněji se dá otvor zvětšit než zmenšit. Okno pak do připraveného otvoru usaďte a podle jeho rozměrů vyřízněte potřebné míry. 

Výřez
Řiďte se pravidlem, že prvotní výřez střešního okna musí být menší než samotní okno (Zdroj: Online stavební deník)

5. Největším problémem je zateplení okolo střešního okna - zde je slabý článek celé izolace, v případě, že tuto izolace neprovedeme správně a dostatečně, začne nám brzy do domu zatékat a střecha se postupně znehodnotí.

6. Pokud máte možnost nechat střešní okna namontovat odbornou firmou, tuto šanci nezahazujte. Firma totiž, na rozdíl od vás odpovídá za veškeré práce a následné možní reklamace. Pokud si střešní okno namontujete sami, automaticky se vzdáváte dvouleté záruky na výrobek.

Okno
Okolo střešního okna pečlivě položíme izolaci (Zdroj: Online stavební deník)

7. Před samotným objednáváním oken konzultujte instalaci střešních oken s projektantem. Může se vám totiž stát, že vámi vybraná a objednaná okna kvůli technickým problémům uvnitř domu (v případě Karlova domu by nebylo možno střešní okna otvírat, protože jim zevnitř brání kleštiny - spojovací prvky krokví či zdiva) budete muset měnit za jiná a vhodnější.

Příprava fasády

Fasádu bude potřeba také zateplit. Protože se jedná o starou fasádu, bude se muset nejprve napenetrovat, aby se sjednotil povrch a tepelná izolace lépe přilnula. A ještě dříve, než se použije penetrace musíme nechat fasádu očistit. Za dobu, kdy fasáda na domě slouží stačil se na ní usadit prach desetiletí s neidentifikovatelnou špínou. Aby se fasáda nemusela ručně a zdlouhavě čistit, použije se wapka - vysokotlaký čistič. Wapka také díky své síle dokáže odhalit, zda není fasáda "odfouklá", protože pak by došlo k velkému problému ve chvíli, kdy bychom chtěli na takto poškozenou fasádu lepit izolaci. Pokud se stane, že stará fasáda odpadne, jednoduše klasicky novou omítkou natáhneme na odpadlé místo. Stejně tak vyspravíme všechny praskliny a nerovnosti. Mýt omítku lze prakticky za každého počasí, pouze pokud mrzne se takové činnosti vyhneme. A nezapomeneme si zkontrolovat, zda máme zavřená všechna okna a dveře, abychom si z domu neudělali akvárium. 

Fasáda
Fasádu je potřeba před penetrací a následnou izolací pečlivě umýt wapkou (Zdroj: Online stavební deník)

Akustická příčka

Na stavbu akustických příček je potřeba mít speciální stavební materiál - akustické cihly. S projektantkou se Pepa shodl na výběru broušených akustických cihel, které mají lepší tepelně izolační vlastnosti, jsou lehčí a jsou kompatibilní s dalšími broušenými bloky pro výstavbu vnitřních příček. 

Ovšem aby to nebylo tak jednoduché, zaúřadoval šotek a firma dodala sice akustické cihly, ale nebroušené. A ve finále to Pepa s Karlem zjistili ve chvíli, kdy stavební dělníci strávili půl dne skládáním cihel z auta. Problém se sice zapsal do Online stavebního deníku, ale tím se z těchto cihel broušení nestaly. Musí se proto přistoupit k reklamaci. 

Reklamace

Reklamovat můžeme dnes kdeco - hotový výrobek, ale také služby nebo dodávku materiálu. Pokud si na základě objednávky zjistíte, že chyba nevznikla na vaší straně, je důležité s patřičnou dokumentací vyjednat reklamaci u výrobce. Ideální je, pokud výrobce na vlastní náklady již převzaté zboží odveze a dodá to, které bylo předmětem objednávky. Díky Online stavebnímu deníku je taková reklamace podstatně urychlená a bez zbytečných dohadů o tom, na čí straně se stala chyba.

Založení akustické příčky a zdění

Akustické cihly se budou zakládat na zakládací maltu, která má v sobě tzv. plastifikátor. Díky němu je možné s materiálem pracovat až další 4 hodiny, aniž by jako klasická malta vytvrdnul a další práce jako třeba srovnání do roviny či jiná manipulace by již nebyly proveditelné. Pro laiky dokonce existuje zakládací souprava, která usnadní rovnání cihle do roviny. Zkušený zedník, který soupravu nepotřebuje využít si může vystačit s vodováhou a provázkem. 

Základ
Příčku založíme na zakládací maltu (Zdroj: Online stavební deník)

Do akustických příček bychom neměli instalovat žádné rozvody - vodovodní, plynové či elektrické, protože tím se výrazně snižuje jejich akustická vlastnost. Pokud tu tato nutnost vyvstane, je potřeba následně vzniklé díry po rozvodech zaplnit zakládací maltou. Stejně tomu tak je v případě, že dojde k odlomení cihly. 

Malta
Abychom získali stejnou vrstvu malty na všech cihlách, namáčíme je do směsi (Zdroj: Online stavební deník)
Malta
Použijeme tenkovrstvou maltu v konzistenci medu (Zdroj: Online stavební deník)

Po založení příčky pokračujeme ve zdění příčky. Akustické broušené cihly je možno spojovat pěnou, což je v současnosti moderní, ale v našem případě se přistoupilo k použití tenkovrstvé malty. Tato malta má totiž až o 1 decibel lepší akustické vlastnosti než pěna. Pokud počítáme v akustické příčce s otvory (dveře, okna), používáme stejný zdící materiál, ze kterého jsou cihly. Abychom docílili stejné vrstvy malty na každé cihle, nepoužíváme k nanášení váleček nebo zednickou lžíci, ale cihlu do malty namočíme tou stranou, na kterou jí budeme usazovat do příčky. Tenkovrstvá malta musí být rozmíchána do medové konzistence. 

Zdění
Akustickou příčku zdíme na tenkovrstvou maltu (Zdroj: Online stavební deník)

Příčku budeme kotvit do stropu. To znamená, že skrze cihlu vytvoříme otvor, cihlu přikotvíme ke stropu a otvor zahážeme tou správnou, zde zakládací maltou. Poslední řada akustických cihel u stropu se bude opět spojovat tenkovrstvou maltou, protože jen tak docílíme těch správných akustických vlastností, které potřebujeme. 

Překlad 2
Pokud počítáme s otvorem v akustické příčce, použijeme stejné materiály i na překlad (Zdroj: Online stavební deník)
Překlad
Na překlad usadíme další řadu akustických cihel na zakládací maltu (Zdroj: Online stavební deník)
Dozdívání
Spáru mezi příčkou a stropem zahodíme maltou, nepoužíváme pěnu (Zdroj: Online stavební deník)

Vyměření podlah

U starých domů bývá téměř tradicí, že jsou v jednotlivých místnostech různě vysoké podlahy. My ale potřebujeme všechny podlahy sjednotit. Jak zjistíme, jak vysoké podlahy máme? No prostě si je změříme. Ne ovšem po staru metrem a tužkou, to bychom takovou práci dělali ještě dneska, ale použijeme laserové rotační měřidlo. Tento laser se postaví doprostřed místnosti a on pomocí rotačního paprsku "obíhá" podél všech zdí v místnosti a zaměřuje rovinu. Pomocí latě pak dokážeme zaměřit výšku v několika bodech po celém domě. Pokud budeme chtít následně podlahu vylévat nivelační stěrkou, bereme jako směrodatný nejvyšší bod podlahy v domě a v případě, že jsou rozdíly ve výškách podlah znatelné, raději volíme možnost zbroušení podlahy diamantovou bruskou než nanášení několika vrstev na podlahu. Jakmile známe čistou výšku podlahy (a víme, kde budeme brousit a kde vylévat nivelační stěrku), uděláme si tzv. vágrys. 

Měření
Zaměřením vágrysu získáme přesný údaj o výšce podlah a poslouží i pro další úkony (Zdroj: Online stavební deník)

Vágrys je v podstatě vodorovina, v našem případě narýsovaná vodorovná čára po obvodu všech místností, která slouží k odměření výškových úrovní. Určuje nám výšku od 1 metru od podlahy a tato míra slouží všem dalším odborníkům na stavbě při osazování oken, vodovodních baterií, zásuvek či závěsných toalet. Vágrys se označuje pouze tužkou a má svou specifickou značku, kterou musí každý řemeslník znát. Vágrys by měl být také zaznamenán ve stavebním deníku a všichni řemeslníci se jím musí řídit.

Zaměření
Pomocí rotačního laseru změříme výšky podlah v domě (Zdroj: Online stavební deník)

Co uvidíte tento týden?

  1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
  2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
  3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
  4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
  5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
  6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu