Zdroj pitné vody - studna nebo vodovod?

Zdroj pitné vody - studna, nebo vodovod? (Zdroj: Depositphotos)

Zdrojem pitné vody na pozemku může být studna nebo vodovod. Obě tyto varianty mají své výhody i nevýhody. Vodu ze studny je třeba pravidelně kontrolovat, přívod vody z vodovodního řadu zase stojí peníze. A využívat můžete nakonec v domácnosti i dešťovou vodu, i když ne jako pitnou.

Studna jako zdroj pitné vody

Mít na pozemku u rodinného domu vlastní studnu může být výhodné. Ale i o tuto vodu je třeba se starat a pravidelně dělat rozbory, které vám ukážou, zda je voda dostatečně kvalitní i jako pitná. Bohužel statistiky ukazují, že dlouhodobě parametry pro pitnou vodu nesplňuje kolem 90 % vody ze studní - překročeny bývají nejčastěji mikrobiologické ukazatele, dusičnany či hodnoty zákalu a železa. Ačkoli se vám voda může zdát chutná a v pořádku, rozbor může ukázat, že se v ní nacházejí látky nebo organismy, které vám mohou způsobit zdravotní problémy – a ty okem neuvidíte a v ústech neucítíte.

Studna
Mít na pozemku u rodinného domu vlastní studnu může být výhodné (Zdroj: Depositphotos)
 • Nechte vodu ze studny minimálně jednou ročně prověřit v laboratoři, ideální je to dvakrát do roka; 
 • ideální doba k analýze je na jaře, kdy se na kvalitě vody podepíše tání sněhu, vydatné srážky nebo naopak velké sucho, a také před zimou;
 • pokud by její rozbory dlouhodobě vycházely dobře, je možné interval prodloužit na dva či tři roky;
 • ke kontrole studny patří i kontrola zpevněného okolí studny, vodotěsnosti krytu a technického zařízení pro odběr vody;
 • okolo studny se nesmí nacházet zdroje možného znečištění - prosakující septik, používání herbicidů v těsné blízkosti studny, mytí aut chemií, to vše může zhoršit kvalitu vody.

Rozbory vody ze studny si můžete nechat udělat v akreditovaných laboratořích, které najdete po celé České republice. Laboratoře nabízí odběr vody vlastním pracovníkem (většinou jde o případy, kdy je nutné rozbor vody předložit na úřad), častěji si však majitelé studní odebírají vzorky sami většinou do plastových nádob, které analyzační centra poskytují spolu s návodem, jak správně vzorek vody odebrat. Pro domácnost vám většinou bude stačit tzv. krácený rozbor vody, který se cenově pohybuje od 800 do 1600,- a najdete v něm všechny hodnoty, které bývají problémové.

Voda
Spočítejte si, zda vám levněji vyjde studna nebo veřejný vodovod (Zdroj: Depositphotos)

Čerpání vody ze studny

Pitná voda se dá ze studny čerpat dvěma způsoby - čerpadlem umístěným ve studni nebo v budově, a to v závislosti na typu studny.

 • Domácí vodárna (darling) slouží pro čerpání vody z kopaných studní a může stát ve sklepě, kde vás svým chodem nebude rušit ani hlukem, ani vibracemi. Výškový rozdíl mezi hladinou vody ve studni a čerpadlem musí být menší než cca 8 až 9 metrů, vzdálenost mezi nimi pak musí být několik málo metrů. Při větší vzdálenosti musí být hladina vody na úrovni čerpadla, případně nad ní. Pokud budete vodu využívat jako pitnou, musí mít čerpadlo na provoz s takovou vodou atest.
 • Ponorné čerpadlo se používá u vrtaných a u většiny nových studní a umísťuje přímo do studny do hloubky zhruba 10 metrů pod ustálenou hladinu vody. 
Čerpadlo
Ponorné čerpadlo vám zajistí vodu až do domu (Zdroj: Depositphotos)

Pitná voda z vodovodu

Pokud je v obci možnost připojit se na vodovodní řad a studnu nemáte, případně se nedá využít jako zdroj pitné vody, zažádejte si o napojení. Na webu poskytovatele většinou najdete vzor žádosti o připojení, ve které se specifikují některé náležitosti - vždy záleží na dané obci a jejích podmínkách - je třeba určit nemovitost, jejího vlastníka, vyjadřuje se v ní souhlas vlastníka se zřízením vodovodní přípojky, uvádí se technické údaje, dále musíte přiložit ještě projektovou dokumentaci.

Protože je podle zákona vodovodní přípojka považována za samostatnou stavbu, je k její stavbě nutné mít územní souhlas (do 50 metrů délky přípojky) či územní rozhodnutí stavebního úřadu - a ten bude rozhodovat na základě dodaných podkladů. Jestliže stavíte či rekonstruujete, je přípojka většinou součástí celé dokumentace a není třeba ji řešit zvlášť.

Vodovod
Pokud má obec vodovodní řad, můžete se na něj po schválení napojit (Zdroj: Depositphotos)
 • Zjistěte si nejlépe na obecním úřadě informace o místní síti - měli byste zde dostat dokumentaci k aktuálnímu stavu inženýrských sítí a také jméno správce vodovodní sítě. 
 • Od správce sítě se dozvíte, jaké jsou možnosti připojení - podle toho, zda je vodovod na hranici pozemku nebo ne.
 • Od projektanta si nechte vypracovat projektovou dokumentaci pro přípojku, která by kromě jiných náležitostí měla splňovat dané místní požadavky. 
 • Následně s hotovým projektem kontaktujte vlastníka/provozovatele vodovodu a zkonzultujte s ním, zda je dané řešení vhodné a přijatelné. Případné připomínky je nutné do projektu zapracovat. 
 • Se schválenou dokumentací už pak můžete v klidu začít vyřizovat územní rozhodnutí či stavební povolení. 
Potrubí
Napojení na vodovodní řad lze provést až o předložení projektové dokumentace a schválení (Zdroj: Depositphotos)

Projektová dokumentace a její náležitosti

Projektant po vás před zpracováním dokumentace k vodovodní přípojce bude potřebovat základní informace:

 • přesné určení místa - katastrální území a parcelní číslo,
 • polohu sítě,
 • podmínky napojení,
 • počet osob, který bude přípojku využívat.

Projekt, který následně dostanete do ruky, by měl obsahovat následující:

 • technickou zprávu s hydrotechnickým posudkem,
 • situační výkres (měřítko 1:500 nebo 1:1000),
 • kladečské schéma a podélný profil přípojky, 
 • řez uložením potrubí,
 • detail napojení na vodovodní řád,
 • výkres umístění vodoměrné soustavy a šachty.
Projekt
Projektová dokumentace uložení a vedení vodovodního potrubí je součástí projektu na objekt (Zdroj: Depositphotos)

Cena připojení

Celková cena za napojení ke zdroji pitné vody bude na různých místech různá a může se lišit opravdu o hodně. Započítat do ní musíte náklady na:

 • vyřízení povolení na stavebním úřadě,
 • vytvoření projektové dokumentace,
 • materiál na přípojku a další stavební materiál,
 • zemní práce, 
 • instalace a zprovoznění přípojky,
 • poplatek obci.

Jak vidíte, položek je opravdu mnoho a liší se obec od obce, také podle sazeb stavební firmy, která pro vás může vykonávat některé zemní práce a podobně. Vše závisí i na délce samotné přípojky. 

Nádrže obecní
Obecní vodojem uspokojí potřebu obyvatel (Zdroj: Depositphotos)

Využijte jako zdroj vody v domácnosti dešťovku

Jedním ze způsobů, jak značně šetřit nejenom finance, ale také přírodu, je využívání  dešťové vody v domácnosti. Sice se nedá využít jako zdroj pitné vody, ale využijete ji ke splachování toalety nebo třeba na praní a k úklidu domácnosti. Prospějete tím i spotřebičům a keramice - dešťová voda neobsahuje chlor a soli, je měkká, lépe se v ní rozpouštějí prací prášky a pračka netrpí. Stejně tak je to s toaletou, kde nedochází ke vzniku vodního kamene. Spotřebovávanou vodu můžete takto nahradit až z jedné poloviny a není to vůbec složité - k zachytávání vody využijete okapy a dostatečně objemnou nádrž.

 • Ke sběru vody pro domácí využití nejsou vhodné měděné okapy a asfaltová či eternitová střešní krytina - při styku s nimi dochází ke kontaminaci.
 • Nádobu na vodu můžete umístit pod zem i nad zem, pak ji opatřete víkem, které zabrání znečišťování, vhodné je použít i filtraci.

Po technické stránce je využití vody v domácnosti trochu složitější - je nutné totiž vést pitnou vodu od dešťové odděleně, ale zároveň je třeba tu z vodovodu či studny vést jako náhradní zdroj. Použít se dají automatické jednotky, které toto umožňují.

Déšť
Popřemýšlejte, jestli můžeme smysluplně zužitkovat dešťovou vodu (Zdroj: Depositphotos)

Nádrž na vodu

Důležitým aspektem je výběr té pravé velikosti nádrže a také její umístění, které ovlivní její kvalitu. Nádrže mohou být plastové, betonové, sklolaminátové nebo ocelové.

 • Pro výpočet správné velikosti je třeba znát plochu, ze které se bude voda do nádrže odvádět, a také množství srážek, které lze na daném místě předpokládat. A nakonec také to, jakou spotřebu chceme touto vodou v domácnosti pokrýt.
 • Použijte filtr, který zachytí hrubé nečistoty (listí atd.) a nádrž zůstala co nejvíce čistá.
 • V podzemní nádrži vydrží voda déle - nepůsobí na ní přímo sluneční světlo a i teploty jsou pod zemí stálejší.
 • Při vaší delší nepřítomnosti nádrž vypusťte, aby se v ní voda nekazila.

Dále je třeba pořídit čerpadlo, které vodu dopraví do domu. Nejjednodušeji to lze udělat pomocí ponorného čerpadla s plovákovým spínačem, který při nízké hladině vody čerpadlo vypne a nedojde tak k jeho poškození. Toto čerpadlo se umisťuje do nádrže kousek nad dno, kde se nachází čistší voda, naopak kaly se usazují pod ním. Dalším a lepším řešením pro využití dešťové vody v domě je domácí vodárna, která se umisťuje do domu. Umí přepnout přívod vody na vody z vodovodního řádu či studny, pokud by v akumulační nádrži nebyla, zároveň udržuje oba okruhy oddělené.

Nádrže
Dešťová voda se dá použít jako voda užitková na zalévání nebo splachování WC (Zdroj: Depositphotos)

Aktuálně je spuštěn i příjem žádostí do dotačního programu Dešťovka, kde můžete při splnění podmínek získat část peněz za využití dešťové vody zpět.

Co uvidíte tento týden?

 1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
 2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
 3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
 4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
 5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
 6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu