Vrhněte se při rekonstrukci na bourací práce

Vrhněte se při rekonstrukci na bourací práce (zdroj: Online stavební deník)

Jednou z činností, která vás při rekonstrukci domu zřejmě čeká, jsou bourací práce - nebo také demoliční. Části stávajícího objektu mohou být poškozené, často je nevyhovující vnitřní dispozice domu, protože požadavky moderního bydlení vyžadují jiné velikosti či rozložení místností. A tak hned po koupi a vyklizení přijde na řadu bourání.

V Tišicích už zdaleka ticho není, neboť započaly vyklízecí, a také bourací práce. Investor Karel, který si svůj zakoupený rodinný domek hlídá jako oko v hlavě byl překvapen, když zjistit, že stavební firma pod pojmem bourání pojala práci megalomansky a vybourala prakticky všechno, co jim stálo v cestě včetně vodovodních trubek. Inu, jak se říká - pospíchej pomalu a dvakrát měř a jednou řež.

Kuchyně
Zde původně kuchyňská linka (Zdroj: Online stavební deník)

Co je součást bouracích prací?

Pod bouracími pracemi si můžete představit celou škálu činností -  od bourání zdí a příček, střechy, krovu, stropů, po rozebírání podlah, otlučení omítek či odstranění dveří a oken. Podle toho, jak rozsáhlé budou bourací práce, se volí metody a postupy a také použití techniky:

 • kompletní demolice - není výjimkou situace, kdy se majitel rozhodne koupit dům, který se následně celý zbourá a na pozemku se postaví dům noví. Rekonstrukce se zde zkrátka nevyplatí a pozemek je pro majitele na lukrativním místě. Bourat se dá v takovém případě vše včetně základů, nebo se základy ponechají a budou využity pro nový objekt, nebo odstraněny později;
 • částečná demolice - v různých případech dochází k částečnému bourání, kdy se část stavby zachovává. Oproti kompletní demolici je to proces mnohem pracnější a finančně náročnější, nedají se použít velké stroje, ale vše se provádí ručně, navíc je třeba myslet kvůli poškození na části, které se bourat nebudou a na statiku celého objektu. V rámci těchto prací se může jednat o bourání vnitřní (odstranění nenosných příček i některých nosných částí, částí stropů apod.) nebo také odstraňování přidružených částí domu (nějaké přístavby, spojovací části dvou objektů apod.).
Bourání
Ve všech místnostech se vybourávaní příčky nebo se odstraňuje staré zdivo (Zdroj: Online stavební deník)

Podle použité technologie můžeme bourací práce rozdělit ještě následovně:

 • ruční demolice - jak bylo řečeno, ručně se bourá hlavně uvnitř nebo tam, kde se větší mechanizace nedostane. Pracuje se s různými nástroji, jako jsou pily, palice, krumpáče, vrtačky a bourací kladiva;
 • strojní demolice - využívá se při ní těžká mechanizace - bagry, rypadla, buldozery atd.,
 • odstřel - pro kompletní demolici lze zvolit metodu odstřelem.
Kamna
Kde stávala stará krbová kamna (Zdroj: Online stavební deník)

Postup při bouracích pracích

Každá část rekonstrukce musí mít stanovený svůj postup, bourací práce nevyjímaje, a to hlavně z hlediska bezpečnosti:

 • mnoho prací je možné začít až po schválení stavebním úřadem, ale některé činnosti, na které povolení není třeba, se dají provést už před jeho vydáním (např. otlučení omítek, vytrhání staré podlahy, odstranění sádrokartonu), tím se dá urychlit celý proces rekonstrukce;
 • stavbu je třeba nejen vizuálně zkontrolovat, ale musí se provést i sondy, které přesně určí, z jakých materiálů jsou stěny, co je pod stávající podlahou, je třeba posoudit také statiku celého domu, posuzuje se i stav sousedních objektů, pokud jsou dotčeny; když se ve stavbě zjistí přítomnost azbestu, je třeba se materiálem nakládat specificky viz dále;
 • prostor je třeba zabezpečit, aby se sem nedostal nikdo nepovolaný - a nemluvíme tentokrát úplně o zlodějích, ale o komkoli, kdo by zde mohl přijít k úrazu;
 • je třeba odpojit přívod vody, elektřiny či plynu všude tam, kde se bude zrovna bourat, případně v celém objektu, když se v rámci rekonstrukce budou dělat i nové rozvody. Stavební firma si potom zajišťuje náhradní zdroje energií.
Chodba
Po celé chodbě se strhá strhá podlahová krytina (Zdroj: Online stavební deník)
Zárubně
I staré zárubně se budou nahrazovat novými (Zdroj: Online stavební deník)

Co s vybouraným materiálem?

Ještě před samotnými bouracími pracemi, po předání stavby stavební firmě, je dobré se domluvit na tom, jak se stávajícím vybavením mohou nakládat. Je možné si některé věci nechat odložit pro budoucí použití, nebo nechat firmu, aby se vším, co se bude odstraňovat, nakládala dle svého uvážení. Mnoho firem se snaží věci likvidovat ekologicky, takže nabízí věci, které ještě mohou najít využití jinde, za odvoz nebo nízké částky dál.

Zateplení
Stará minerální vata ustoupí novému zateplovací systému (Zdroj: Online stavební deník)

Odvoz a uskladnění materiálu je jednou z hlavních otázek při bouracích pracích, a to zejména po finanční stránce. Cena se odvíjí samozřejmě od množství a také od druhu materiálu - dřevo nebo třeba nerozbité střešní tašky se dají udat za odvoz, železo se dá prodat, jiná cena pak bude třeba za beton, jiná za sádrokarton. Jinak veškerý odpad ze stavby patří na sběrný dvůr - stavební odpad se zde zrecykluje a použije ke zpevňování cest nebo úpravám terénu (tzv. recyklát), případně ho provozovatel ekologicky likviduje.

Protože za likvidaci odpadu odpovídá stavebník, určitě je pro vás nejjednodušší cestou domluvit se na odvozu vybouraného materiálu s firmou - ta pak bude ručit za jeho správnou likvidaci a vydá vám prohlášení o likvidaci -  to budete totiž potřebovat po ukončení rekonstrukce pro stavební úřad.

Střecha
I střecha se budou bourat (Zdroj: Online stavební deník)
Odpad
Veškerý odpad pak stavební firma odklidí (Zdroj: Online stavební deník)

Ceny bouracích prací 

Za bourací práce zaplatíte podle jejich náročnosti a nutnosti použít techniku, a pak samozřejmě podle času, který daná činnost zabere, obsahu či objemu nebo počtu kusů (například vybourání oken). Částky se pohybují od zhruba 20,- za metr čtvereční oškrábání staré malby ze stěny, 120,- za odsekání obkladů, bourání příček dle tloušťky či objemu od 60 do 800,- i více, dle použitých nástrojů. Ceny se opravdu různí a více vám řekne konzultace s člověkem ze stavební firmy.

Cena za odvoz a likvidaci odpadu

Odvezení odpadu ze stavby je cenově závislé na jeho objemu a taky na materiálu - odvoz a uskladnění záleží na tom, zda se jedná o stavební suť, dřevo nebo třeba sádrokarton. Započítat do ceny musíte samozřejmě i nakládku materiálu na kontejner.

Pokud byste odpad likvidovali sami, sběrný dvůr najdete v každé obci, případně má obec povinnost každého půl roku organizovat mobilní sběr. Většinou je pro občany s trvalým bydlištěm v daném místě uložení odpadu v  určitém množství zdarma, jiný ceník platí pro osoby mimo trvalý pobyt, jiný pro firmy. Za tunu stavební suti za uložení zaplatíte zhruba mezi 300,- a 600,-. Vždy si ale zjistěte podmínky ještě předtím, než se s odpadem na místo vydáte.

Některé sběrné dvory nebo firmy nabízejí i odvoz vybouraného materiálu. Při větším množství se to určitě vyplatí než vozit odpad po vlastní ose. Za přistavení, odvoz kontejneru a uložení odpadu jsou ceny kolem 1800,- za 2,5 m3, 3000,- za 5m3 , 6000,- za 10m3 . Odpad si pak buďto můžete nakládat na kontejner sami, nebo si zaplatit naložení, tam se cena odvíjí od množství a toho, zda se nakládá ručně či strojem.

Střešní izolace
Při rekonstrukci je potřeba odstranit nevyhovující izolační materiály (Zdroj: Online stavební deník)

Bourací práce a azbest

Specificky je třeba při bouracích pracích zacházet s materiály obsahujícími azbest. Ten byl dřív hojně využívaný pro své vlastnosti na střechy (eternit), izolace a v různých dalších stavebních materiálech, nicméně jeho působení na zdraví je zásadní – usazuje se v plicích a způsobuje zdravotní problémy včetně nádorového bujení. Při práci s ním je třeba dodržovat specifický postup, krom jiného je třeba používat ochranné prostředky, odstraněné materiály balit do označených igelitových pytlů, aby nedocházelo k jeho uvolňování do ovzduší a vdechování, a je třeba ho odvézt na místo, kde se jeho bezpečnou likvidací zabývají.

Podlahy
Z podlah se většinou odstraňuje původní krytina, mnohdy i betonová stěrka (Zdroj: Online stavební deník)

Co uvidíte tento týden?

 1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
 2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
 3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
 4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
 5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
 6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu