Stavbu zabezpečte a pojistěte

Stavbu zabezpečte a pojistěte (Zdroj: Depositphotos)

Stavební firmu na rekonstrukci domu máte vybranou, termín započetí prací domluvený. Ale před samotným předáním staveniště je potřeba ještě zajistit několik důležitých věcí – třeba zabezpečení stavby a její pojištění.

Jak probíhá převzetí staveniště?

Konečně nastala ta chvíle, kdy máme vybranou stavební firmu pro náš koupený dům v Tišicích, smlouvy podepsané a práce na domě můžou začít. I toto je potřeba ale ošetřit písemně – protokolem či zápisem o předání, přejímce staveniště, kde budou stanoveny podmínky, které si s firmou domluvíme. V závislosti na velikosti stavby bude i tento dokument různě obsáhlý. Záleží to ovšem čistě na nás, firma bude mít určitě svůj standardní vzor, který bude s největší pravděpodobností postačovat. Určitě je vhodné zdokumentovat (zapsat nebo vyfotit) stavy energií – elektroměru, vodoměru a plynoměru.

Pak už je jen na nás, jak se domluvíme na tom, co v nemovitosti zůstane, jak se s tím naloží (zda má stavební firma starý nábytek vyklidit a zlikvidovat). Určitě si vše cenné zabezpečímee či odnesemee, abychom měli jistotu, že se nic nepoškodí ani neztratí.

Zařízení
Zkontrolujte si, co na stavbě zanecháváte (Zdroj: Online stavební deník)
Zařízení 2
Stavební firma bude na základě smlouvy disponovat s veškerým zařízením dle potřeby (Zdroj: Online stavební deník)

Jak na správné zabezpečení stavby

Stavba může být velkým lákadlem pro zloděje, protože se předpokládá, že nemovitost bude v noci prázdná, přes den zase pohyb cizích osob nikoho nepřekvapí, protože se zde nacházejí pracovníci stavební firmy. Pokud jde o stavbu domu či velkou rekonstrukci, může být pozemek ještě neoplocený. Doporučit můžeme následující kroky:

 • pozemek či stavbu obežeňte plotem, alespoň provizorním,
 • pořiďte osvětlení napojené na pohybová čidla, pozemek se tak nebude utápět ve tmě, pokud tam nedosáhne veřejné osvětlení,
 • na nářadí a vybavení si pořiďte stavební domek, kde vše uskladníte a pečlivě uzamknete,
 • použijte kamerový systém a alarmy, celý zabezpečovací systém vám může sloužit i po dokončení stavby, může být napojený na pult centralizované ochrany, kamery mohou mít nahrávání nebo přenášet obraz online, možností je mnoho a za pomoci odborníků určitě vyberete to nejvhodnější řešení pro váš dům,
 • další možností je fyzická ostraha – využít můžete k hlídání někoho z rodiny, nebo zvolit profesionální agenturu.
Ochrana
U rozsáhlých staveb se vyplatí najmout hlídací agenturu (Zdroj: Depositphotos)
Zabezpečení
Neuškodí, pokud bude stavba napojena na kamerový systém (Zdroj: Online stavební deník)

Pojištění? Nutnost!

Pokud přemýšlíte, zda v rámci stavby a rekonstrukce uzavírat pojištění, odpověď zni rozhodně ano. Podle nového občanského zákoníku je pro stavební firmy stěžejní § 2926, který upravuje škodu na nemovité věci: Kdo, byť oprávněně provádí nebo zajišťuje práce, jimiž se jinému působí škoda na nemovité věci, nebo jimiž se držba nemovité věci znemožní nebo podstatně ztíží, nahradí škodu z toho vzniklou.

Z toho plyne, že odpovědnost za případné škody na majetku či újmy na zdraví nese ten, kdo v tu chvíli danou práci vykonává. A bude to buďto firma, nebo vy, pokud v tu chvíli budete stavebníkem. Pojištění tedy mějte vy sami, i je vyžadujte od firmy. A co vše by mělo pojištění obsahovat?

Pojištění
Uzavřete si pojištění stavby (Zdroj: Depositphotos)
 • Pojistnou částku nastavte tak, aby zahrnovala všechny věci na stavbě. A to včetně staveb na pozemku – například stavební domek, kde budete uskladňovat nářadí. Stejně tak by v něm mělo být obsaženo i pojištění všech objektů na pozemku, které by se mohly v při rekonstrukci poškodit (bazény, oplocení apod.).
 • V rámci uzavírané smlouvy si zjistěte, co je z pojištění vyloučeno.
 • Pravděpodobně budete muset uzavřít dvě pojistky – jedna bude pojištěním nemovitosti, druhá pojištěním movitých věcí. Po dokončení rekonstrukce nezapomeňte údaje aktualizovat, aby výše odpovídala aktuálnímu stavu.

Zapomenout nesmíte ani na pojištění odpovědnosti – zodpovědnost za újmu, kterou jste někomu způsobili. Takové pojištění by měla mít opět i samotná stavební firma a můžete to ve smlouvě o dílo podmínit – pojištění odpovědnosti za škodu či újmu, tak i již zmíněné majetkové pojištění. Majetkové pojištění má v té nejzákladnější verzi živelná rizika a krádeže a vztahuje se na materiál, zařízení staveniště, stroje i nářadí, není v něm ovšem obsaženo krytí škod způsobených stavební činností. Mnohem vhodnější je stavebně-montážní pojištění, které je typu all risk – je v něm tedy pojištěno všechno, co v pojistných podmínkách není vyloučeno. Víte tak zcela přesně, na co se pojištění nevztahuje, zbytek je pojištěn.      

Dům
Celá stavba by měla být oplocená (Zdroj: Online stavební deník)

Co uvidíte tento týden?

 1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
 2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
 3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
 4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
 5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
 6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu