Fachmani a 2. díl online stavebního deníku - Když neteče voda a je potřeba začít bourat

2. díl online stavebního deníku - Když neteče voda a je potřeba začít bourat (Zdroj: Online stavební deník)

V dalším díle se budeme potýkat se zásadním problémem - na staveništi nic nefunguje. Není voda a nefunguje elektřina. Přípravné práce jsou v plném proudu, ale bez vody a elektřiny to opravdu nejde. A také bez stavebního povolení. Jak si poradit se zásadními problémy? Poradíme, jak zařídit staveniště, jak si poradit s demolicí a kam si dojít pro stavební povolení.

Problémy se vám na začátku nevyhnou

V minulém dílu jsme si řekli, co a jak nás čeká, pokud jsme se rozhodli koupit rodinný dům a kompletně ho zrekonstruovat. Přípravné práce se zdárně rozjely, na staveniště dorazila stavební firma, byl založen online stavební deník. Jenže ouha - nastal problém. 

Sondy
Odstraněním části sádrokartonového podhledu byly odhaleny nedostatky pod střechou (Zdroj: Online stavební deník)

Objekt je odpojen od přívodu elektrické energie a není zde voda. Jistou, krátkodobou náhražku by mohla znamenat voda z veřejného vodního zdroje, ale nesmíme zapomínat, že tento odběr má svá pravidla. například taková, že do veřejného vodního zdroje nesmíme bez povolení ponořit čerpadlo. Odběr vody z potoků, řek, rybníků, jezer i přehradních nádrží upravuje vodní zákon. Ten praví, že každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu úřadu odebírat povrchové vody pro vlastní potřebu za podmínky, že k tomu nepoužívá zvláštní technické zařízení. Bez poplatku můžete odebrat až 6 000 m3 za rok nebo 500 m3 za měsíc. Za odebírání vody bez povolení hrozí běžným občanům pokuta do výše 50 000 korun. U podnikatelů a firem je to až 100 000 korun.

Rostlinný odpad
Zároveň bylo potřeba provést na zahradě důkladný průklest (Zdroj: Online stavební deník)

Stavební povolení

Jedna z důležitých věcí, abychom mohli naší rekonstrukci vůbec spustit je obstarat si stavební povolení. Počítejte s tím, že potrvá několik měsíců, než od stavebního úřadu dostanete zelenou (zákonná lhůta na vyřízení je 30 dní), protože málokomu se povede " na první dobrou" vyřídit všechny dokumenty a povolení tak, aby byl stavební úřad spokojen. Pokud sami nemáme čas (a to my nemáme), abychom si toto povinné kolečko po úřadech oběhali, můžeme v rámci spolupráce požádat o pomoc projektanta, který pro nás již navrhoval a vypracoval projekt pro rekonstrukci. Projektant si od nás vyžádá plnou moc v zastupování na úřadech. My jako investoři můžeme celou záležitost uspíšit tím, že obejdeme sousedy a vyžádáme si od nich písemný souhlas s plánovanými úpravami domu. Tím bychom mohli docílit tzv. společného oznámení záměru, který se projednává ve zjednodušeném řízení.

WC
Z místnosti s toaletou byly odstraněny dřevěné obklady (Zdroj: Online stavební deník)

Co je možné na stavbě dělat bez stavebního povolení

 • udržovací práce bez bourání nosných zdí či příček
 • rozebírání podlah
 • odstranění vnější omítky
 • odstranění sádrokartonu (pokud se nejedná o příčku)
 • odstranění podhledů
 • odpojení vody, elektřiny nebo plynu
 • přípravné práce
 • příprava zázemí pro stavební firmu
Původní krb
Původní vestavěný krb neodpovídat normám a tak bylo potřeba jej vybourat (Zdroj: Online stavební deník)
Kamna
Starý krb byl vybourán a místo připraveno na stavbu nového (Zdroj: Online stavební deník)

Jak rekonstruovat bez vody a elektřiny?

Dům, ve kterém bude naše rekonstrukce probíhat je starý a elektrické rozvody jsou původní. Což znamená, že bude potřeba elektřinu vypnout a následně, jakmile budeme mít v ruce stavební povolení natáhnout kompletně novou kabeláž pro rozvod elektrické energie. Jak ale pracovat bez elektrického proudu?

Na stavbě se využije staveništní rozvaděč. Protože již nehrozí úraz elektrickým proudem, pokud se bude zasahovat do zdí, provede se sondáž, která odhalí možné elektrické vedení ve zdech. Následně se pak mohou připravit nové elektrické rozvody. 

Rozvaděč
Než bude hotová elektřina v domě, bude firma využívat rozvaděč (Zdroj: Online stavební deník)

Aby bylo možno přípravné a udržovací práce realizovat, bude potřeba zajistit nové vodní čerpadlo. V domě fungovala domácí vodárna, tzv. darling, který ale již dosloužil a bude potřeba jej vyměnit za nový model. K dispozici je sice vlastní studna, ale protože z ní po léta nebyla voda odebírána, může být její kvalita zhoršená nebo může být zcela nepoužitelná. V budoucnu nás tedy čeká provést rozbor vody a následně vyčištění studny. Darling bude také napojen na provizorní vodovod, neboť všechny původní vodovodní rozvody se musí odstranit, zaslepit nebo vybourat. 

Vypínač
Všechny elektrické rozvody se budou měnit za moderní a funkční (Zdroj: Online stavební deník)

Tip na závěr:

Staré domy skrývají nejedno překvapení. A to nejen ta nepříjemná v podobě nefunkčních rozvodů, prohnilých trámů nebo ucpaného komínu, ale také ta opravdová. Čím starší dům, tím více zajímavostí můžeme najít. Zejména půdní prostory či sklepy mohou nabídnout utajené předměty, které zde zůstaly po předchozích majitelích. Neuškodí, když si uděláme malý výlet do minulosti, protože zapomenuté stříbro po prababičce či unikátní model parního stroje po prastrýčkovi může být natolik hodnotné, že ušetříme i nemalý peníz. Pozor ovšem, takovou prohlídku bychom měli udělat ještě dříve, než na stavbu pustíme stavební firmu a podepíšeme předávací protokol. Jinak se můžeme připravit i radost z nálezu, protože v tu chvíli je stavba fyzicky majetkem firmy, která za ní nese plnou zodpovědnost a je na ní, jak s nalezenými věcmi naloží. Totéž se týká i nakládání se stavebním odpadem. Ideální je zahrnout i likvidaci stavebního odpadu do povinností stavební firmy, která je na podobné záležitosti vybavená a pro nás to znamená sice nějakou tu korunu navíc, ale ušetříme si hodně dřiny a starostí. Stavební firma také na závěr vystaví protokol o likvidaci stavebního odpadu, který se přikládá ke kolaudačnímu protokolu.

Odpad
Nasmlouvejte si s firmou i úklid a likvidaci stavebního odpadu (Zdroj: Online stavební deník)

Na závěr si ujasníme, jaké práce budou následovat, jakmile dostaneme do rukou stavební povolení. Pokud se blíží zima, měli bychom myslet na rekonstrukci střechy a její zateplení.

Co uvidíte tento týden?

 1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
 2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
 3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
 4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
 5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
 6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu