Stavební povolení, ohlášení stavby a územní řízení

Stavební povolení, ohlášení stavby a územní řízení (Zdroj: Depositphotos)

Stavební povolení potřebujeme k výstavbě nového domu nebo k výrazné rekonstrukci, kdy se chystáme zasáhnout do nosných částí stávajícího domu. Některé činnosti ale vyžadují pouze ohlášení stavby, případně ani to není potřeba. Pojďme se podívat na to, co a jak vyřídit.

Než se rozjede rekonstrukce domu, Pepa řeší stavební povolení. Když je po ruce projektantka Lada, jde všechno po másle. Je potřeba plná moc od investora, stanoviska dotčených orgánů a souhlas s plánovanými opravami domu. Vyřídit stavební povolení prostě není jen tak. A stavitel Josef přímo radí, jak na přípravné práce, ještě předtím, než klapne povolení a bude se moci začít stavět ve velkém i s bouráním a přestavováním ve velkém. Co všechno se odehrálo v domě, podívejte se na www.fachmani.cz.

A rozdíl mezi stavebním ohlášením a povolením a mnoho dalších užitečných informací, je pro vás v článku níže.

V rekonstrukci domu, kdy se chystáme měnit prostorové uspořádání a na základě projektu sáhneme i do nosných stěn či jiných důležitých konstrukcí, nemáme jinou možnost než požádat o stavební povolení. Stavební povolení potřebujeme i v případě, že se chystáme provést rekonstrukci, výstavbu nebo prohloubení studny.

Rekonstrukce
Souhlas s ohlášením stavby ale nejčastěji naráží na tzv. územní souhlas (Zdroj: Depositphotos)

Ze stavebního zákona

Povinnost ohlášení stavby nebo stavebního povolení přímo specifikuje zákon č. 183/2006, který ale prošel pro rok 2018 výraznou novelizací. Přímo v §103 a dále je specifikován popis staveb včetně nutnosti jejich ohlášení nebo nutnosti požádat o vydání stavebního povolení. Rozsáhlé novelizování stavebního zákona v roce 2018 značně usnadní život majitelům nejrůznějších budoucích i stávajících nemovitostí, protože stavět nebo rekonstruovat stačí pouze s nutností takovou stavbu ohlásit. Ohlášení stavby je v podstatě jednoduchá verze stavebního povolení, při budování přístavby nebo nástavby se ale nevyhneme územnímu řízení.

Projekt
Pokud máme k dispozici veškeré potřebné podklady a dokumenty, můžeme si vše vyběhat a zajistit sami (Zdroj: Depositphotos)

Na ohlášení stavby je možné provádět:

 • stavby pro bydlení a rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metry a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím;
 • změny staveb s nepřekročenými parametry z předchozího bodu;
 • stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled a nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí;
 • stavbu opěrných zdí do výšky jednoho metru, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi.
Razítko
Ohlášení stavby je v podstatě jednoduchá verze stavebního povolení (Zdroj: Depositphotos)

Ohlášení stavby, stavební povolení a potřebné podklady

Pro ohlášení stavby budeme potřebovat ověřenou listinu o vlastnictví pozemku, souhlas všech vlastníků sousedících pozemků, maximálně 90 dnů starý výpis z katastru nemovitostí a stanovisko dotčených orgánů v rámci požární ochrany, hygieny, životního prostředí, průkaz energetické náročnosti budovy, vyjádření obce. Dále potřebujeme zprávu o zaměření geodezií, stanovisko vlastníků sítí, projektovou dokumentaci, zprávu o měření radonu a hydrogeologický průzkum. Stejné podklady potřebujeme i pro stavební povolení, avšak zde není nutný písemný souhlas sousedů. Musíme však vzít na vědomí, že na vyjádření mají úřady lhůtu 30 dní, takže například pokud se chystáme kontaktovat různé dotčené orgány za účelem stanoviska, celá záležitost se může prodloužit o pěkných pár měsíců navíc. Souhlas s ohlášením stavby ale nejčastěji naráží na tzv. územní souhlas, o který se žádá na stavebním úřadě v místě, kde se chystáme stavět.

K zahájení územního řízení musíme dodat tuto dokumentaci: vyplněnou žádost, výpis z katastru, kupní smlouvu, souhlas majitelů sousedících pozemků, technický popis stavby včetně projektové dokumentace, situaci v měřítku katastrální mapy, stanovisko dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury.

Stavba
Musíme vzít na vědomí, že na vyjádření mají úřady lhůtu 30 dní (Zdroj: Depositphotos)

Kdo zařizuje ohlášku, stavební povolení a kolik to bude stát?

Pokud máme k dispozici veškeré potřebné podklady a dokumenty, můžeme si vše vyběhat a zajistit sami. Avšak při stavbě či rekonstrukci spoléháme na projektanta, který má v těchto činnostech praxi. Pro zjednodušení jej požádáme, aby nám tyto záležitosti vyřídil. Poplatek za vydání stavebního povolení činí u rodinných domů 5 000 Kč, avšak musíme se připravit i na další poplatky, jako územní řízení a podobně.

Na které stavby není třeba ohláška ani stavební povolení

 • Opěrné zdi do výšky 1 metr, oplocení do výšky 2 metry, nehraničící s veřejně přístupnými komunikacemi nebo veřejným prostranstvím;
 • skleníky do plochy 40 m² a výšky 5 metrů, musí být ale dál než 2 metry od hranice pozemku;
 • stavby u domu, stojící na stejném pozemku, s maximální zastavěnou plochou 25 m² a s výškou maximálně 5 metrů;
 • bazén do 40  m².
Schválení
Poplatek za vydání stavebního povolení činí u rodinných domů 5 000 Kč (Zdroj: Depositphotos)

Co uvidíte tento týden?

 1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
 2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
 3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
 4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
 5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
 6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček