Projekt domu neřešte sami, přizvěte projektanta

Projekt domu neřešte sami, přizvěte projektanta (Zdroj: Depositphotos)

Pokud jste koupili starší dům, je zapotřebí vyřešit mnoho nejen administrativních záležitostí. Kromě řešení financování koupě i rekonstrukce nás čeká také zajištění nejrůznějších povolení, abychom se do rekonstrukce mohli pustit. Úplně první na seznamu činností by ale měla být návštěva projektanta.

Karel koupil dům v Tišicích a má zajímavé číslo popisné 921. No, k Beverly Hills 90210 to má ještě daleko. Ale aby práce na rekonstrukci měla hlavu a patu, Pepa požádal o pomoc velmi šikovnou projektantku Ladu. Ta poradí co a jak nejen po stránce projektu, dispozic, materiálů a dalších záležitostí. Celé video, kde uvidíte Karla s Pepou na startovní pozici, naleznete na www.fachmani.cz.

Zajímavé informace o projektu, jeho řízení a nejen to, co všechno musí být jeho součástí, naleznete níže v článku.

Projekt a vše okolo něj

Projektant je osobou, která připravuje veškeré podklady a provádí příslušný stavební dozor. Ten by měl být uveden ve smlouvě o díle. Jedná se o tzv. autorský dozor. V případě výběru projektanta je nutné řídit se podle několika velmi důležitých kritérií.

Nejprve si musíme zjistit reference. Zkušenosti s projektantem od známých či přátel, případně dohledatelné informace na internetu jsou díky dnešním moderním technologiím velmi dostupné a  snadno zjistitelné. Pokud se rozhodnete projektanta oslovit, určitě se zaměřte na portfolio, které v minulosti prováděl, zkušenosti a délka praxe jsou důležité. Nedostatek zkušeností přemění váš sen směrem k hromadě zbytečných starostí, které při výběru dobrého projektanta vůbec nemusíte mít.

Projektant
Projektant je osobou, která připravuje veškeré podklady a provádí příslušný stavební dozor (Zdroj: Depositphotos)

Dalším předpokladem pro výběr je potřebná kvalifikace, u projektanta se jedná o autorizační osvědčení, mělo by jít o autorizaci České Komory Autorizovaných Inženýrů a Techniků. Tato autorizace je daná zkouškou znalostí před komisí a počínání projektantů je zakotveno v legislativě. Před výběrem projektanta si ještě zjistěte, zda je pojištěn v rámci profesní zodpovědnosti a je ochotný vykonávat stavební dozor. Cena za projekt se pohybuje v rozmezí 2 - 4 % z celkové ceny stavby bez autorského dozoru. Ten je vyplácen formou honoráře, přičemž je vhodné nahlédnout do výkonového a honorářového řádu ČKAIT. Kromě samostatných projektantů máme v dnešní době k dispozici přímo projekční kanceláře, které sdružují více projektantů najednou.

Plány
Projektová dokumentace je souhrn veškerých informací o stavbě objektu (Zdroj: Depositphotos)

Co musí obsahovat projektová dokumentace?

 • Průvodní zprávu - s identifikací stavby, s údaji o pozemku, popisem a členěním stavby domu;
 • souhrnnou technickou zprávu - ta musí obsahovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi, dokumentaci stavby, realizaci pracovních činností na stavbě, podmínky a požadavky realizátora stavebních prací a ochranu životního prostředí;
 • výkresovou dokumentaci - vytyčení stavby, situační výkres z katastru aj.;
 • doklady k dokumentaci - splnění požadavků dle platné legislativy, výsledky jednání a schůzek;
 • dokumentaci objektů - výkresy, architektonickou část, technickou zprávu se statickým výpočtem, požárně bezpečnostní řešení, technické podrobnosti, jako je například zařízení pro odběr vody, plynu atd.
Projekt
Žádná stavba se neobejde bez projektové dokumentace (Zdroj: Depositphotos)

Jaký je rozdíl mezi projektantem a architektem?

Projektant má na starosti veškeré dokumentační záležitosti a správné naprojektování stavby tak, aby nespadla. Architekta zajímá hlavně pojetí stavby takovým způsobem, aby se v ní lidem dobře žilo a dům byl celkovým pojetím příjemný. Ale funkce architekta je požadována tak v 5 % případů hlavně z důvodu, že se stavba nachází poblíž kulturní památky, případně pokud to požaduje stavební úřad nebo obec. Třetím termínem je stavební inženýr, který se zabývá stavebními konstrukcemi, navrhuje prvky, analyzuje konstrukce a umí vše perfektně spočítat. Téměř vždy jsou dle zákona k projektu přizváni.

Návrh
Je rozdíl mezi stavebním inženýrem, projektantem a architektem? (Zdroj: Depositphotos)

Co řeší nejčastěji projektant v případě rekonstrukce staršího domu

 • Vnitřní úpravy, úpravy dispozice domu;
 • povrchové změny ve stavbě;
 • použití vhodných materiálů;
 • řešení případné přístavby;
 • řešení zateplení;
 • energetickou náročnost z pohledu současné legislativy.

Co uvidíte tento týden?

 1. Na střeše zbývají udělat okapy a tak se vrhneme do montáže okapového systému
 2. Přijela zahradnická firma Zelené kolo a zrekonstruovala celou zahradu podle projektu realizace zahrady
 3. Karlozor a Karel jako malířský rádce
 4. Montáž plynového kotle a jeho finální napojení na fotovoltaiku
 5. Trampolína a bezpečí? I při sportování a hraní na zahradě je potřeba dbát na svou bezpečnost.
 6. Tišice jsou hotové a tak dozrál čas i na finální taneček

Související k tématu